Alan Jackson | Little Man (Lyrics & Çeviri)

I remember walk’in round the court square sidewalk
Ben yürüdüğüm meydanda yürüdüm.
Lookin’ in windows at things I couldn’t want
İstemediğim şeylerde pencerelere bakıyorum.
There’s johnson’s hardware and morgans jewelry
Johnson’ın donanımı ve morgans takıları var.
And the ol’ Lee king’s apothecary
Ve ‘Lee kralının eczacı
They ware the little man
Küçük adamı saklıyorlar
The little man
Küçük adam

I go back now and the stores are empty
Şimdi geri dönüyorum ve dükkanlar boş
Except for an old coke sign dated 1950
1950 tarihli eski bir kok işareti hariç
Boarded up like they never existed
Hiç var olmadıkları gibi bindik
Or renovated and called historic districts
Ya da yenilenmiş ve tarihi bölgeler denir
There goes the little man
Küçük adam gider
There goes the little man
Küçük adam gider

Now the court square’s just a set of streets
Şimdi mahkeme meydanı sadece bir dizi sokak
That the people go round but they seldom think
İnsanların gitmesi ama nadiren düşünmeleri
Bout the little man that built this town
Bu kasabayı inşa eden küçük adama bak
Before the big money shut em down
Büyük paranın kapanmasından önce
And killed the little man
Ve küçük adamı öldürdüm.
Oh the little man
O küçük adam

He pumped your gas and he cleaned your glass
Gazını pompaladı ve camını temizledi.
And one cold rainy night he fixed your flat
Ve bir soğuk yağmurlu gece o daireni tamir etti
The new stores came where you do it yourself
Yeni mağazalar kendin yaptığın yere geldi
You buy a lotto ticket and food off the shelf
Raftan bir lotto bilet ve yiyecek alırsın.
Forget the little man
Küçük adamı unut
Forget about that little man
O küçük adamı unut

He hung on there for a few more years
Orada birkaç yıl daha asılıydı.
But he couldn’t sell slurpees
Ama o slurpees satamadı
And he wouldn’t sell beer
Ve bira satmazdı.
Now the bank rents the station
Şimdi banka istasyonu kiralıyor
To a man down the road
Yolun aşağısında bir adama
And they sell velvet Elvis and
Ve kadife Elvis’i satıyorlar ve
Second-hand clothes
İkinci el kıyafetler
There goes little man
Küçük adam gider
There goes another little man
Başka bir adam daha gider.

Now the court square’s just a set of streets
Şimdi mahkeme meydanı sadece bir dizi sokak
That the people go round but they seldom think
İnsanların gitmesi ama nadiren düşünmeleri
Bout the little man that built this town
Bu kasabayı inşa eden küçük adama bak
Before the big money shut em down
Büyük paranın kapanmasından önce
And killed the little man
Ve küçük adamı öldürdüm.
Oh the little man
O küçük adam

Now the stores are lined up in a concrete strip
Şimdi mağazalar bir beton şeritte dizilmiş
You can buy the whole world in just one trip
Tüm dünyayı sadece bir seferde satın alabilirsiniz
And save a penny cause it’s jumbo size
Ve bir kuruşunu kurtar, çünkü jumbo büyüklüğü.
They don’t even realize
Farkında bile değiller
They’er killin’ the little man
Küçük adamı öldürüyorlar.
Oh the little man
O küçük adam

Now the court square’s just a set of streets
Şimdi mahkeme meydanı sadece bir dizi sokak
That the people go round but they seldom think
İnsanların gitmesi ama nadiren düşünmeleri
Bout the little man that built this town
Bu kasabayı inşa eden küçük adama bak
Before the big money shut em down
Büyük paranın kapanmasından önce
And killed the little man
Ve küçük adamı öldürdüm.
Oh the little man
O küçük adam

It wasn’t long ago when I was a child
Çocukken uzun zaman önceydi.
An old black man came with his mule and his plow
Yaşlı bir siyah adam katır ve pulluk ile geldi
He broke the ground where we grew our garden
Bahçemizi büyüttüğümüz yeri kırdı
Back before we’d all forgoten
Hepimiz unutulmadan önce.
about the little man
küçük adam hakkında
The little man
Küçük adam
Long live the little man
Çok yaşa küçük adam
God bless the little man
Tanrı küçük adamı korusun

Kaynak :
https://www.azlyrics.com/lyrics/alanjackson/littleman.html

Little Man

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir