(Almanca) Yer ve Mekan Bildiren Zarflar (Die Lokaladverbien)

Die Lokaladverbien / Yer Ve Mekan Bildiren Zarflar

BESTIMMTE LOKALADVERBIEN (Belirli yer zarflari)

Wo?-nerede

hier-burada

dort-orada

da- orada

draußen, außen-disarida

auswärts-disarida

drinnen, innen- iceride

oben-yukarida

unten-asagida

vorn-önde

hinten-arkada

links-solda

seitwärts- kenara, yana

rechts- sagda

drüben- ötede

WOHIN? nereye

hierhin, nach hier-buraya

dorthin, nach dort-oraya

dahin-oraya

nach draußen, hinaus, von außen- disariya

nach auswärts-disariya

nach drinnen, hinein-iceriye

nach oben, hinauf, aufwärts-yukariya

nach unten, hinunter, abwärts-asagiya

nach vorn, vorwärts-öne, ileri

nach hinten, rückwärts-arkaya, geri

nach links- sola

nach rechts-saga

nach drüben, hinüber- öteye

WOHER? nereden

von hier-buradan

von dort, dorther-oradan

von da, daher- oradan

von draußen-disaridan

von auswärts-disaridan

von drinnen, von innen- iceriden

von oben- yukaridan

von unten- asagidan

von vorn-önden

von hinten-arkadan

von links-soldan

von rechts-sagdan

von drüben, herüber-öteden

Bu zarfları cümle içinde fiili veya ismi pekiştirmek için kullanmak mümkündür;

Die Tür links wird nicht gebraucht.

(Soldaki kapı kullanılmıyor.)

Der Ball kam von rechts.

(Top sağdan geldi.)

„Hin“ ve „her“ Zarfları

Belir yer zarfları içinde „hin“ ve „her“ zarflarının ayrıcalık gösteren bir yeri vardır. Bu zarflar, sözü söyleyen kişinin bulunduğu yere ve bu kişiye göre tespit edilen hareket yönünü kullanır.

„Hin“ zarfı sözü söyleyen kişiden, ondan başka bir yöne doğru yapılan hareketi anlatmak için kullanılır. Cümlenin anlamına göre çok değişik şekillerde Türkçeleştirilir veya cümleye uzaklaşan bir hareket anlamı katmanın dışında bir Türkçe anlamı olmaz.

Wo gehst du hin?

(nereye gidiyorsun?)

„Her“ zarfı ise, sözü söyleyen kişiye doğru yapılan, yaklaşan bir hareketi ifade eder. Bunun da çoğunlukla tam bir Türkçesi yoktur, cümleye sadece yaklaşan bir eylem anlamı katar.

Wo komms du her?

(Nereden geliyorsun?)

Wirf mir einen Apfel her!

(Bana bir elma at!)

Bu iki zarf bazı edatlarla birleşerek başka edatları da meydana getirebilir. Bunların eylemin yönünde, cümle içindeki kullanışlarına göre aşağıda verilenlerden farklı olabilir:

hinaus / heraus : dışarı, dışarıya

hinein / herein : içeri, içeriye

hinauf / herauf : yukarı, yukarıya

hinab / herab : aşağı, aşağıya

hinunter / herunter : aşağı, aşağıya

hinüber / herüber : öteye

Bunlardan hin veya her ile başlayanlardan hangisinin kullanılacağı yine sözü söyleyen kişiye göre hareketin hangi yönde cereyan ettiğine bağlıdır. Sözü söyleyen kimse, örneğin „dışarıya“ derken hareket kendisinden uzaklaşıyorsa hinaus zarfını kullanır. Ancak kendisi dışarıdaysa ve dışarı çıkma eylemi bir mekandan kendisine doğru yapılıyorsa yani hareket kendisine doğruysa „heraus“ zarfını kullanır.

Gehen Sie bitte hinaus!

(Lütfen disari cikin!)

Die Kinder kommen aus der Schule heraus.

(Çocuklar okuldan dışarı geliyor.)

UNBESTIMMTE LOKALADVERBIEN (Belirsiz Yer Zarfları)

Belirsiz yer zarflarından en çok kullanılanları aşağıdaki tablodadır.

Wo? (nerede)

anderswo-başka bir yerde

irgendwo-herhangi bir yerde

nirgendwo-hiç bir yerde

überall-her yerde

Wohin? nereye

anderswohin-baska bir yere

irgendwohin-herhangi bir yere

nirgendwohin- hic bir yere

überallhin- her yere

Woher? nereden

anderswoher- baska bir yerden

irgendwoher- herhangi bir yerden

nirgendwoher- hic bir yerden

überallher- her yerden

örnekler:

Wir wollen dieses Jahr anderswohin fahren.
(Biz bu yıl başka bir yere gitmek istiyoruz.)

Wir suchen das kleine Kind überall.
(Kücük cocugu her yerde ariyoruz)

Den Jungen haben wir irgendwohin geschickt.
(Genci herhangi bir yere yolladik)

———————————————————————
COK KULLANILAN ZARFLAR VE ÖRNEKLERI

wo-da
Hast du meine Brille gesehen? – Da liegt sie doch.

wohin-dahin
Ach ja, ich habe sie doch eben dahin gelegt.

woher-daher / von da
Hast du die Brille von Fielmann? – Ja, daher habe ich sie.

———————————————————————
wo-dort
Du kommst aus Jamaika? Wie ist es denn dort?

wohin-dorthin
Mein Bruder möchte auch mal dorthin fahren.

woher-von dort / dorther
Jochens Frau kommt auch dorther.
———————————————————————

wo-draußen
Wo ist die Katze? – Draußen.

wohin-nach draußen
Lass die Katze nach draußen. Sie muss mal.

woher-von draußen
Der Hund kommt gerade von draußen. Er ist ja pitschnass.
———————————————————————

wo-drinnen
Er ist ein Stubenhocker. Den ganzen Tag ist er drinnen.

wohin-rein
Es fängt an zu regnen. Lasst uns reingehen

woher-raus
Die Sonne kommt raus. Lasst uns auch rausgehen.

———————————————————————
wo-links
Links sehen sie eine alte Barockkirche.

wohin-nach links
Nach München geht es nach links, nicht nach rechts.

woher-von links
Der Wagen kam von links. Ich habe ihn nicht gesehen.

———————————————————————

wo-oben
Meine Schwester ist oben.

wohin-nach oben / rauf
Da ist ein Leuchtturm. Komm, wir gehen darauf.

woher-von oben
Nicht alles, was von oben kommt, ist auch gut.

——————————————————————-

Können eine Aussage mit “wohin? / woher?” geben:

* abwärts = rauf / aufwärts = runter
* bergauf / bergab
* dahin = nach da / daher = von da
* dorthin = nach dort / dorther = von dort
* flussabwärts / flussaufwärts
* irgendwohin / irgendwoher
* nirgendwoher / nirgendwohin
* rückwärts / vorwärts
* nach links / von links
* nach rechts / von links
* nach vorn = vorwärts / von vorn(e)
* nach hinten / von hinten
* nach oben = aufwärts = rauf / von oben
* nach unten = abwärts = runter / von unten
* nach draußen = raus / von draußen
* nach drinnen = rein / von drinnen
* nach drüben = rüber / von drüben
* und viele Kombinationen mit hin- und her-
Kaynak:https://www.almancaegitim.net/

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir