DEMONSTRATIVE PRONOUNS / İŞARET ZAMİRLERİ

This / That / These / Those kelimeleri bir nesneye ya da bir kişiye olan uzaklığı ifade ederler. Türkçedeki işaret sıfat ve zamirlerinin İngilizce karşılığıdırlar. Hem sıfat hem de zamir olarak kullanılabilirler,çünkü tek başına bir ismin yerini alarak zamir görevi görürler ya da bir ismin önünde kullanılarak o ismin uzaklığını ya da yakınlığını niteleyip sıfat olurlar.

TEKİL ÇOĞUL
This (Bu) These (Bunlar)
That (Şu) Those (Şunlar)THIS (BU)

Yakında olan tekil nesne ya da kişileri işaret etmek için “this” kullanılır.

thisthis example

 


THESE (BUNLAR)

Yakında olan çoğul nesne ya da kişileri işaret etmek için “these” kullanılır.
“these” kelimesi zamir olduğunda Türkçeye “bunlar” diye çevrilirken, sıfat olduğunda “bu” diye çevrilir ve mutlaka çoğul isimleri niteler.
These are flowers.
(Bunlar çiçekler.)
These flowers are roses.
(Bu çiçekler güldürler.)
these example

 

THAT (ŞU)
Uzakta olan tekil nesne ya da kişileri işaret etmek için “that” kullanılır.that example

 

THOSE (ŞUNLAR)
Uzakta olan çoğul nesne ya da kişileri işaret etmek için “those” kullanılır.
“those” kelimesi zamir olduğunda Türkçeye “şunlar” diye çevrilirken, sıfat olduğunda “şu” diye çevrilir ve mutlaka çoğul isimleri niteler.
Those are students.
(Şunlar öğrenciler.)
Those students are at my school.
(Şu öğrenciler benim okulumdalar.)
those example

Bu sayfadaki konu anlatımının oluşturulmasında “http://www.sanalokulumuz.com/” sitesindeki bilgilerden faydalanılmıştır.

 

Şimdi bu konuyla alakalı bir ders anlatım videosu izleyelim:

Şimdi 16 soruluk bir testle öğrendiklerimizi bir ölçelim:
TESTE BAŞLAMAK İÇİN TIKLA!

 Devam etmek istiyorsan 22 sorumuz daha var!
TESTE BAŞLAMAK İÇİN TIKLA!

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir