Eagles | Hotel California

On a dark desert highway, cool wind in my hair
Karanlık bir çöl otoyolunda, serin rüzgar saçlarımda
Warm smell of colitas, rising up through the air
Colitaların* sıcak kokusu, yükseliyor havaya
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
İleride biraz uzakta, parlak bir ışık gördüm
My head grew heavy and my sight grew dim
Başım ağırlaştı ve görüşüm bulanıklaştı
I had to stop for the night
Geceyi geçirmek için durmalıydım

There she stood in the doorway
Kapı girişinde duruyordu
I heard the mission bell
Görev zilini duydum
And I was thinking to myself
Ve kendi kendime düşünüyordum
‘This could be Heaven or this could be Hell’
‘Burası cennet de olabilir, cehennem de’
Then she lit up a candle and she showed me the way
Sonra bir mum yaktı ve bana yolu gösterdi
There were voices down the corridor
Koridor boyunca sesler vardı
I thought I heard them say
Sanırım şöyle dediklerini duydum

Welcome to the Hotel California
Kaliforniya Oteli’ne hoşgeldiniz
Such a lovely place
Ne kadar hoş bir yer
Such a lovely face
Ne kadar hoş bir yüz
Plenty of room at the Hotel California
Kaliforniya Oteli’nde bir çok oda vardır
Any time of year, you can find it here
Yılın herhangi bir zamanı, burada bulabilirsiniz

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends*
Aklı mücevher dükkanlarına takılmıştı, Mercedes gibi kıvrımları vardı
She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends
‘Arkadaşım’ diye hitap ettiği bir sürü hoş erkek vardı
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
Avluda nasıl da dans ediyorlar, tatlı yaz teri içinde
Some dance to remember, some dance to forget
Bazı danslar hatırlamak için, bazısı unutmak için

So I called up the Captain
Böylece kaptanı çağırdım
‘Please bring me my wine’
‘Lütfen şarabımı getirin bana’
He said, ‘We haven’t had that spirit here since 1969’
Dedi ki, ‘1969’dan beri o içkiyi bulundurmuyoruz’*
And still those voices are calling from far away
Ve hala o sesler çok uzaklardan çağırıyorlar
Wake you up in the middle of the night

Gecenin ortasında senin uykundan uyandırır
Just to hear them say
Ve sadece şöyle dediklerini duyarsın

Welcome to the Hotel California
Kaliforniya Oteli’ne hoşgeldiniz
Such a lovely place
Ne kadar hoş bir yer
Such a lovely face
Ne kadar hoş bir yüz
They livin’ it up at the Hotel California
Kaliforniya Oteli’nde herkes gününü gün eder
What a nice surprise, bring your alibis
Ne hoş bir sürpriz, mazeretlerinizi de getirin

Mirrors on the ceiling
Tavanda aynalar
The pink champagne on ice
Buz kovasında pembe şampanya
And she said ‘We are all just prisoners here, of our own device’
Ve dedi ki; ‘Biz burada sadece kendi icatlarımızın mahkumlarıyız’
And in the master chambers
Ve büyük salonda
They gathered for the feast
Ziyafet için toplanmışlar
The stab it with their steely knives
Çelik bıçaklarını saplıyorlar
But they just can’t kill the beast
Ama canavarı* öldüremiyorlar

Last thing I remember, I was
Hatırladığım son şey, benim
Running for the door
Kapıya doğru koştuğumdu
I had to find the passage back
Geçidi bulmalıydım
To the place I was before
Daha önce bulunduğum yere açılan
‘Relax,’ said the night man,
“Rahat ol” dedi gece görevlisi
We are programmed to receive
Bizler ev sahipliği yapmaya programlandık
You can checkout any time you like
İstediğin zaman çıkış yapabilirsin
But you can never leave!
Ama buradan asla ayrılamazsın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.