-ed ve -ing Yapılı Sıfatlar

Bazı his bildiren fiillere –ing veya –ed ekleyerek sıfat oluşturulabilir. –ing ile yapılan sıfatlar,

bir duyguya sebep olan varlıkları nitelemek için kullanılır. 

–ing nesnelerde , –ed kişilerde kullanılır. 

The book was boring.    (Kitap sıkıcı)

I am bored.                    (Ben sıkıldım)

I saw a frightening dog.

(Korkutucu bir köpek gördüm. Bu cümlede frightening, korkutucu, korkuya sebep olan

anlamında dog kelimesini nitelemiştir.)

Başka örnekler:

The film is exciting. This is an exciting film.

(Film heyacan verici. Bu heyecan verici bir film)

The lesson was very boring.

(Ders çok sıkıcı)

The book is very interesting.

(Kitap çok ilginç)

Being a footballer is a tiring job.

(Futbolcu olmak yorucu bir meslek)

The view is fascinating.

(Manzara büyüleyici)


-ed ile yapılan sıfatlar, birisinin duygularını ifade etmek için kullanılır.

I was frightened of the dog.

(Köpekten korkmuştum. Bu cümlede frightened, korkmuş anlamında I kelimesinin

duygusunu, hissini belirtmiştir.)

Başka örnekler:

They are very excited. They’re going to go on holiday.

(Onlar çok heyecanlı. Tatile gidecekler.)

The students got bored.

(Öğrenciler sıkıldı)

I’m interested in badminton.

(Badmintonla ilgiliyim)

The tired footballers went to their rooms.

(Yorgun futbolcular odalarına gittiler)

The tourits were fascinated by the view.

(Turistler manzaradan büyülenmişti)

Kaynak:https://ingilizcebankasi.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir