Eğitimde Harezmi Modelini Tanıyalım

Eğitimde Dünya standartlarına göre ‘alt ligde’ top koşturan sistemimiz, kendisine ideal modeli bulma çabasına devam ediyor.
Son bir yıldır İstanbul’da 5 pilot okulda uygulanan yeni bir model olarak ‘Harezmi Eğitim Modeli’ bu yılla birlikte İstanbul’da 50, Türkiye’de ise 13 ilde uygulanmaya başlanacak.

Genel hatlarıyla Problem Solving (Problem Çözme), Inquiry Based Learning (Sorgulama/Araştırma Temelli Öğrenme) yaklaşımlarını kendine rehber edinmiş görünen Harezmi Eğitim Modeli; İskandinav ülkelerinde de örneklerine rastladığımız gibi, aynı sınıfa 3 ve üzeri öğretmen göndererek öğrenciye disiplinler arası bir destek sunuyor.

Henüz yeni bir uygulama olup ulusallaşmadığından dolayı; uygulamanın Türk Eğitim Sistemi’ne katkısının ne olacağını bekleyerek görecek olsak da, genel hatlarıyla Dünya’daki modern eğitim yaklaşımlarını benimseyen tavrı ilk etapta kulağa gayet hoş geliyor

Ülkemizde uzun süren iktidarlar olsa da eğitim sistemi hep yap-boz muamelesi gördüğünden dolayı, bu uygulamanın da kendini geliştiremeden piyasadan silineceği hissine kapılmak gerçekten moral bozuyor.
Kötü de olsa bir modele sahip çıkılmalı; iskelet olarak kabul edilen bu model akademisyenler, öğretmenler ve hatta öğrenciler tarafından eleştirilmeli ve daha sonra yeniden düzenlenen bir yaklaşımla ete kemiğe büründürülmelidir.
Bu ete kemiğe büründürme esnasında da tüm katılımcılar milli eğitimin uzak hedefi olan ‘ülkenin yetiştireceği insan profili’ni en donanımlı seviyeye getirme kaygısını taşımalıdırlar. Ders kitapları, ders süreleri, uygulama saatleri, tatiller, öğretmen yetkinliği gibi daha birçok değişken çağın ihtiyaçları düşünülerek yeniden ele alınmalıdır.

Beytullah Balcı

 

Şimdi gelin üzerinde bahsettiğimiz Harezmi Eğitim Modeli’ni birlikte inceleyelim:

HAREZMİ EĞİTİM MODELİ TANITILDI

Harezmi Eğitim Modeli yeni dönem çalışmalarının tanıtımı, Kağıthane´de bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirildi.

 

Programa Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Müsteşarı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile ilçe milli eğitim müdürleri ve eğitimciler katıldı.

 

“Çocuklar, okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilsinler istiyoruz”

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, en önemli eksiklerinin, öğrencilerin okullarda öğretilen bilgiler, müfredat ve diğer kazanımları, güncel hayatla bağlantısını kuramamaları olduğunu söyledi. Müfredat değişikliği toplantılarında konuyu tartıştıklarını ve temel hareket noktalarının bu olduğunu ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklar, okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilsinler, bir işlerine yaradığını hissetsinler istiyoruz. Bu proje çok daha farklı bir şey yapıyor. İlkokul çağındaki çocuklar problem tespiti yapıyor. ´Günlük hayatta yaşadığımız problemler nelerdir, bu dünyaya ilişkin problemler nedir?´ Önce bunları tespit ediyor çocuklar. Sonra bir hayal kuruyorlar. Sonra da o hayallerini hayata geçirebilecekleri materyaller üretiyorlar. Aslında bizim eğitimle vermek istediğimiz şey de bu. Daha önceki çalışmaları inceledim. İnsan olarak, vatandaş olarak, ülkemize, insanlara, büyüklere karşı sorumluluklarımızı gelecek kuşaklara aktarmak için ´sorumluluklarımızı nasıl yerine getirebiliriz´i, analiz etmişler. Önce bir alan araştırması yapıp, bir örneklem oluşturmuşlar ve yaşlılarla konuşmuşlar. Onların ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını sorup, elde ettikleri bilgileri grafiklere dökmüşler. Sonra da analiz yapıp yaşlıların problemlerine çözümler üretmişler. Bu arkadaşlar ilkokul 3. sınıf öğrencisiydi. Daha üst sınıflara gittiğinizde daha komplike problemlere çözüm arıyor arkadaşlarımız. Bu projeye katılan ve 38 ilçeden 50 pilot okulun idarecilerinin, öğrencilerinin ve velilerinin, çok faydalı bir eğitim süreci yaşayacağına inanıyorum.”

 

“Öğrenciler özgüven kazandı”

İl Milli Eğitim Müdürü Yelkenci de yaptığı konuşmada Harezmimodelinin temel özellikleri ve şimdiye kadar elde edilen sonuçlarını anlattı. Harezmi modelinin 5 ana başlıktan oluşan zemini bulunduğunu ifade eden Yelkenci, şu hususların altını çizdi:

“Bunlardan birincisi, bilgi işlemsel düşünme becerisiyle bilgisayar bilimleri öğretimi. İkincisi, programlara öğretim araçları bilimleri öğretimi. Üçüncüsü, disiplinler arası yaklaşımla bilgisayar bilimleri öğretimi. Dördüncüsü, robotik ve oyun yolu ile bilgisayar bilimleri öğretimi. Beşincisi ise dünyada başka bir benzeri olmayan sistem eğitimine sosyal bilimleri de ekleyerek bilgisayar bilimleri öğretimi. Disiplinler arası yöntem olduğu için, aynı anda 4-5 tane öğretmenimiz bir sınıfta sorunsuz çalışabiliyor. Derslerin teorik bölümünde başarısız olan öğrencilerimiz, pratikte başarılı olduklarını görünce özgüven kazanarak bu derslerde başarılı oldular. Bizim nesneleştirerek yanlış yaptığımız, eğitimin öznesi olan çocuklarımızla beraber bu projede “bir müfredat nasıl yazılır”ı ortaya koyduk. Geçen sene 5 pilot okulda uyguladığımız bu projeyi bu yıl 38 ilçemizde 50 pilot okulumuzda uygulayacağız.”

 

“Ders planları ve müfredatı eğitimcilerimiz hazırlayıp değiştirecek”

Proje yöneticisi Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise projenin detayları ve pilot uygulamada elde edilen bulguları paylaştı. Karadeniz, “Ders planları ve müfredatı, eğitimcilerimiz yazıp, hazırlayıp değiştirecek. Ders planları ve uygulamalar sürekli güncellenir. İlk taslak planları ve dersin uygulanmasından sonra planın işe yarayıp yaramadığı, hangi bölümlerinin değiştirileceğini görebiliriz. Ders planı bütün süreç geçip gittikten sonra ortaya çıkacaktır. Bu süreç, yaşayan, canlı, dönüşen ders planlarının olduğu bir süreçtir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.meb.gov.tr/

 

HAREZMİ EĞİTİM MODELİ 13 İLDE DAHA UYGULANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de ilk kez İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde başlatılan ve STEM yaklaşımının sosyal bilimlerle birlikte yürütüldüğü Harezmi Eğitim Modeli’nin Türkiye genelinde 13 ilde daha uygulanmasını kararlaştırdı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, geçen yılın ikinci eğitim öğretim döneminde “Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri Öğretimi ” ismi ile 5 pilot okulda başlattıkları çalışmaların, Harezmi Eğitim Modeli adını alarak 38 ilçede ve 50 okulda yürütüldüğünü hatırlattı.

Yelkenci, eğitim modeliyle ulaştıkları öğrenci sayısının 40-50 bin arasında olduğunu belirtti.

Dünyada ve Türkiye’de Science (fen), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematics (matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan STEM yaklaşımı ve kodlama, endüstri 4.0 gibi konuların popüler şekilde konuşulmaya başlandığını aktaran Yelkenci, “Bu gelişmelere protest bir bakış açısı geliştirdik. Konunun moda tartışmalar ve popüler yaklaşımlarla çözülemeyeceğini düşünerek, bir eğitimci bakış açısıyla bütüncül bir şekilde ele aldık” diye konuştu.

Kodlama eğitiminin belli bir bant üzerinde robotları yürütmek gibi bir bakış açısıyla gerçekleştirilemeyeceğini düşündüklerini ve STEM yaklaşımına sosyal bilimi eklediklerini ifade eden Yelkenci, böylece disiplinlerarası bir yaklaşımla Harezmi Eğitim Modeli’ni oluşturduklarını söyledi.

Yelkenci, Harezmi Modeli’nin 5 ana unsuruna ilişkin, “Modelin birinci ana unsuru, bilgi işlemsel düşünme ve makinesiz bilgisayar bilimleri öğretimi. İkincisi, programlama araçları ve öğretim araçları ile bilgisayar bilimleri öğretimi. Üçüncüsü, disiplinler arası yaklaşımla bilgisayar bilimleri öğretimi. Dördüncüsü, robotik, kodlama ve oyun ile bilgisayar bilimleri öğretimi. Beşincisi ise sosyal bilimleri de ekleyerek, sosyal bilimlerden istifade ederek bilgisayar bilimleri öğretimi” bilgilerini paylaştı.

“ÖĞRETMENLER MODELİ BİRLİKTE KURGULUYOR”

Tüm kademelerde uygulanan eğitim modelinde, aynı anda 4-5 öğretmenin bir sınıfta birlikte çalıştığını anlatan Yelkenci, müfredatın ise öğrencilerle beraber oluşturulduğuna işaret ederek, “Modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi de öğrenci ile beraber müfredatın nasıl yazıldığını ortaya koymak oldu. ‘Öğretmenin ve öğrencinin bizzat içinde bulunduğu bir müfredat nasıl yazılır’ı gösterdik. Bu müfredat, hızlı değişen dünyanın gereği olarak esnek yapısıyla dikkati çekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Modelde, öğrencilerin bilimsel bir tavırla ortaya bir problem koyan ve bu problemi çözerek kendilerine katkı sunan aktörler olduğunu dile getiren Yelkenci, şöyle devam etti:

“Örnek olarak, Ataköy’de bir okulda çocuklar çevre kirliliğini bir sorun olarak belirlediler. Ardından gezegenin yok olması gibi bir probleme çözüm olarak yeni bir gezegen kurguladılar ve bu gezegene Latince bir isim verdiler. Gezegendeki ulaşım, iletişim, barınma, beslenme gibi sorunlara da ayrıca çözümler getirdiler. Bunlar arasındaki topraksız tarım olanaklarının teorisini üretip pratiğini modelleyerek prototip ürettiler. Gezegendeki akıllı bir ulaşım sistemini de modellediler. Bu sınıfta 5 öğretmen görev aldı. Öğretmenler de kaosa düşmeden beraber çalışma yöntemleri geliştirdiler. Bu sınıfa sosyal bilgiler öğretmeni ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri de katıldı. Böylece, STEM yaklaşımına sosyal bilimleri de eklemiş olduk.”

Yelkenci, modele katılan öğrencilerin akademik başarılarının da büyük ölçüde arttığının altını çizdi ve Harezmi Eğitim Modeli kapsamının bilgisayar bilimleri derslerinde ve seçmeli derslerde yürütüldüğünü kaydetti.

Modeli tüm eğitim sürecine katkı veren bir iklim olarak gördüklerini belirten Yelkenci, “Veliler de bu modelde çocuğunun ödevini yaparak değil içinde kendine düşen tarafı gerçekleştirerek programa dahil oluyor. Velilerimiz büyük mutluluk duyuyor” dedi.

NEDEN HAREZMİ EĞİTİM MODELİ?

Yelkenci, modele Harezmi adının verilmesine ilişkin olarak, “Bilgi işlemsel düşünme ve makinesiz bilgisayar bilimleri öğretimi bu modelin ana unsurlarından bir tanesi. Bu düşünme tarzı probleme ait çözüm yollarını ortaya koymak ve uygun olanla sorunu çözmek anlamını taşır. Bunun öncüsü ise algoritmik düşüncedir. Algoritmayı matematik bilimine hediye eden de Harezmi’dir. Dolayısıyla bizim eğitim modelimize bu ismin çok yakışacağını düşünerek verdik. Harezmi döneminde bilgisayar olmadan da algoritmik düşünce sistemi kurgulanabilmiştir” diye konuştu.

EDİRNE’DEN KARS’A İLLER BELİRLENDİ

Ömer Faruk Yelkenci, Harezmi Eğitim Modelinin gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla İstanbul’da 200 okula yaygınlaştırmayı planladıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in Harezmi Eğitim Modeli’nin bu yıl içinde 13 ilde daha uygulanması konusunda talimat verdiğini aktaran Yelkenci, “Hazırlıklarımız yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 12-16 Şubat arasında İstanbul’da 13 il müdürünü ve her ilden gelen 4 öğretmeni ağırlayacağız. Harezmi Eğitim Modeli’nin programını anlatacağız. Edirne’den Kars’a 13 il seçildi. Bu iki ilin yanı sıra 11 il daha bulunuyor” bilgilerini verdi.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.