Future Continuous Tense

Future Continuous Tense, gelecekte devam edecek olan bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Türkçe’ye “yapıyor olacağım” şeklinde çevrilebilir.

– I will be playing tennis at this time tomorrow. (Yarın bu saatlerde tenis oynuyor olacağım.)

STRUCTURE (YAPI)
 
► [WILL BE] + [VERB+ing]
 
 EXAMPLE:

– When your plane arrives tonight, I will be waiting for you. (Bu gece uçak vardığında, seni bekliyor olacağım.)
 
► [AM / IS / ARE] + [GOING TO] + [VERBing]
 
 EXAMPLE:
 
– When your plane arrives tonight, I am going to be waiting for you. (Bu gece uçak vardığında seni bekliyor olacağım.)
 
 NOT: “Will” Future veya “Going to” Future tensle’lerin kullanımı arasında pek fark yoktur.

Dikkat! Zaman zarflarından sonra gelecek zaman kullanılmaz.

► Diğer Future Tense’lerde de olduğu gibi “when” “while” “before” gibi zaman zarflarından sonra future tense kullanılmaz. 

  EXAMPLES:
 
– While I am finishing my homework, she is going to make dinner. Doğru
 
– While I will be finishing my homework, she is going to make dinner. Yanlış
 

FUTURE CONTINUOUS TENSE” TABLO

(+) (-) (?)
I will be playing I won’t be playing Will I be playing?
You will be playing You won’t be playing Will you be playing?
He will be playing He won’t be playing Will he be playing?
She will be playing She won’t be playing Will she be playing?
It will be playing It won’t be playing Will it be playing?
We will be playing We won’t be playing Will we be playing?
They will be playing They won’t be playing Will they be playing?

 

► USE 1 Interrupted Action in the Future (Gelecekte yarıda kesilen eylemler)
 
 Use the Future Continuous to indicate that a longer action in the future will be interrupted. The interruption is usually an action in the Simple Future. 
 
(Future Continuous Tense gelecekte uzun bir eylemin yarıda kesileceği durumlarda kullanırız. Uzun eylemi yarıda kesen eylem genelde “Simple Future” Tense ile kullanılır.)
 
 EXAMPLES:
 
– I will be watching TV when she arrives tonight. (Bu gece vardığında televizyon seyrediyor olacağım.)
 
– I will be waiting for you when your bus arrives. (Otobüs vardığında seni bekliyor olacağım.)
 
– While I am working, Steve will make dinner. (NOTICE “am working” because of “while.”)
  (Ben çalışırken, Steve yemeği yapacak.) (DİKKAT “while” olduğu için “am working” gelmiştir.)
 
– I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me.
  (Eğer herhangi bir şey olur ve bana ulaşman gerekirse, ben Madison Otel’de kalıyor olacağım.)
 
– He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.
 (Bu gece kütüphanede çalışıyor olacak, bu yüzden Jennifer geldiğinde onu göremeyecek.)
 
 

 USE 2 Specific Time as an Interruption (Gelecekte belirli bir zaman belirtme)
 
 In USE 1, described above, the Future Continuous is interrupted by an action in the Simple Future. However, you can also use a specific time as an interruption. 
 
(Birinci kullanımda gelecekte bir eylem diğer bir eylem tarafından bölünmüştü. Bu kullanımda ise eylem değil, belirli bir zaman vardır.)
 
 EXAMPLES:
 
– Tonight at 6 p.m., I am going to be eating dinner. (Bu gece 6’da akşam yemeği yiyor olacağım.)
 
– At midnight tonight, we will still be driving through the desert.  (Bu geceyarısı ıssız bir yolda araba kullanıyor olacağız.)
 
 

 USE 3 Parallel Actions (Paralel eylemler)
 
When you use the Future Continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions will be happening at the same time. 
 
(Future Continuous Tense’i iki eylemle aynı cümlede kullandığımızda, gelecekte iki eylemin aynı anda yapılacağını belirtmiş oluruz.)
 
 EXAMPLES:
 
– I am going to be studying while he is making dinner. (O yemek yaparken, ben ders çalışıyor olacağım.)
 
– While Ellen is reading, Tim will be watching television. (Ellen kitap okurken, Tim televizyon seyrediyor olacak.)
 
– Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time. (Bu gece kitap okuyarak, planları hakkında tartışarak iyi vakit geçiriyor olacaklar.)
 

 

► USE 4 Atmosphere (Ortam)
     
 In English we often use a series of Parallel Actions to describe atmosphere in the future.

 (İngilizce’de gelecekte bir ortamı anlatmak için paralel eylemler serisi kullanırız.)
 
EXAMPLES:
 
– When I arrive at the party everybody is going to be celebrating. Some will be dancing. Others are going to be talking. A few people will be eating pizza and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing.
 
 (Partiye vardığımda herkes kutluyor olacak. Bazıları dans ediyor olacak. Diğerleri konuşuyor olacak.
Birkaç insan pizza yiyor olacak ve bazıları da bira içiyor olacak. Onlar her zaman aynı şeyi yaparlar.)
Kaynak: http://www.dersimizingilizce.com/


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir