Geçmiş Zamanda Durum (was-were) Cümleleri

Was – Were’ün temeli “to be” fiili olmak fiilidir. Bu fiil içinde bulunduğumuz zamanı anlatırken “am, is, are” olarak çekimlenir. Geçmiş zamanı anlatırken ise “was, were” olarak çekimlenir. Yani kısacası “was, were” yardımcı fiilleri, “am,is,are” fiillerinin geçmiş zamanda kullanılan halleridir. Bu nedenle “was, were” fiillerini geçmiş zamandaki isim cümlelerinde kullanırız ve bu fiilleri Türkçeye “-idi” olarak çeviririz.
TODAY (Bugün) YESTERDAY (Dün)
I am ill. (Ben hastayım.)
You are tired. (Sen yorgunsun.)
She is at home. (O evdedir.)
He is a lawyer. (O bir avukattır.)
It is rainy. (Hava yağmurlu.)
We are hungry. (Biz açız.)
They are at school. (Onlar okuldalar.)
I was ill. (Ben hastaydım.)
You were tired.(Sen hastaydın.)
She was at home. (O evdeydi.)
He was a lawyer. (O bir avukattı.)
It was rainy. (Hava yağmurluydu.)
We were hungry. (Biz açtık.)
They were at school. (Onlar okuldaydılar.)

 

 

 

Özne tekil ise “was”, çoğul ise “were” yardımcı fiili kullanılır.

 

 

 

The students were late.
The teacher was angry.

Olumsuz cümlelerde kullanım aşağıdaki gibidir:
was not => wasn’t
were not => weren’t
Examples:
wasn’t at school yesterday because I was ill.
She wasn’t hungry.
They weren’t late.

Soru cümlelerinde “was/were” yardımcı fiilleri öznenin önünde gelir.

Yes / No Questions Short Answers
Was I rude?
Were you ill?
Was she at home?
Was he angry?
Was it cold?
Were we late?
Were they on holiday?
Yes, you were. / No, you weren’t.
Yes, I was. / No, I wasn’t.
Yes, she was. / No, she wasn’t.
Yes, he was. / No, he wasn’t.
Yes, it was. / No, it wasn’t.
Yes, you were. / No, you weren’t.
Yes, they were. / No, they weren’t.

Bilgi sorularında soru kelimesi (wh- question words) cümle başında kullanılır ve “was/were” soru kelimesinden sonra gelir.

Where were you at 3 o’clock yesterday?- I was at school.
Who were you with? – I was with my friends.

Bu konu anlatımında http://www.sanalokulumuz.com/ adresindeki veriler kullanılmıştır.

 

Bir videoyla öğrendiklerimizi tekrar edelim:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir