İngilizce’de ‘Prefix’ ve ‘Suffix’ler (Önek ve Sonekler)

Suffix ve prefix İngilizcede sıfatların sonuna veya önüne gelen ekleri tanımlamaktadır. Sıfatlar yalın halde kullanıldığı gibi önek ve soneklerle de kullanılmaktadır. Bunlar sıfat önek ve sonekleridir. Prefix ve suffixler sıfatların yanında isimlere ve fiillere de uygulanabilir.

Önekler sıfatlardan önce gelir ve sıfatlarla bitişik yazılır. Aynı Türkçede olduğu gibi sosyal ve antisosyal kelimeleri İngilizcede social ve antisocial şeklinde yazılır. Bazı durumlarda ‘-‘ tire işaretiyle ayrıldığı da olur.

En sık kullanılan sıfat önekleri:

PREFIX ÖRNEKLERİ:

UN : -DEĞİL, OLMAYAN ANLAMI KATAR

“değil” İngilizcede en çok kullanılan öneklerdendir. Kelimeyi olumsuz yapar.

Happy-unhappy: Mutlu-mutsuz (Yani mutlu değil)

Comfortable-Uncomfortable: Rahat-rahatsız

Social-antisocial: Sosyal-antisosyal

DIS: ZITLIK ANLAMI VERİR

Approve-disapprove: Onaylamak-reddetmek

Honest-dishonest: Namuslu-namussuz

Like-dislike: Beğeni-beğenmeme

MULTI: ÇOKLUK ANLAMI KATAR

National-multinational: Ulusal-çok uluslu

Lingual-multilingual: Dilli- Çok dilli

Pre: kelimeye önce, önceden anlamını verir.

Historic-prehistoric: Tarihi-tarih öncesi

IM: ZITLIK KATAR

Polite-impolite: Nazik-kaba

EN: SÜREKLİLİK İFADE EDER (ön ve son ek olarak kullanılabilir)

Chain-enchain: Zincir-zincirleme

Black-blacken: Siyah-siyahlaştırma

Soft-soften: Yumuşak-yumuşatmak

OVER: AŞIRILIK İFADE EDER

Charge-overcharge: Ücret-aşırı para yazmak/ aşırı ceza kesmek

 

SUFFIX ÖRNEKLERİ:

-Able: -ebilir, abilir anlamındadır.

Accept-acceptable: Kabul etmek- kabul edilebilir.

Agree-agreeable: Anlaşmak-anlaşabilmek

-AL: İle ilgili anlamındadır.

Theoretic-theoreical

Psychologic- psychological

-FUL: Kelimenin anlamını pekiştirerek fazlalık anlamı katar

Care-careful: Dikkat-dikkatli

Joy-Joyful: Neşe-neşeli

Delight-delightful: Memnuniyet-memnuniyet verici

Help-helpful: yardım-yardımsever

-IC: İle ilgili

Ecomomi-Economic: Ekonomik-ekonomi ile ilgili

History-Historic: Tarih-tarihi

-ICAL: İle ilgili

History-historical: Tarih-tarihle ilgili

Physic-physical: Fizik-fiziksel

-ISH: İsimden sıfat türetmeye yarar.

Turk-Turkish: Türk-Türkçe

Red-Reddish: Kırmızı-kırmızımsı

Child-childish: Çocuk-çocukça

-LESS: Kelimenin sahip olduğu özelliğinin olmadığı anlamını verir.

Worth-worthless: Değer-değersiz

Care-careless: Dikkatli-dikkatsiz

Comfort-comfortless: Rahat konforlu-rahatsız

-LY: ce,ca anlamındadır

Friend-friendly: Arkadaş-arkadaşça

Slow-slowly: Yavaş-yavaşça

Quick-quickly: Hızlı-hızlıca
Kaynak:https://blog.konusarakogren.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir