İsmin Halleri (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv)

Nominativ : (Yalın hal)
Wer? (Kim?)
Was? (Ne?)


Akkusativ : (
-i hali)
Artikeller aşağıdaki dönüşüme uğrar. Hareket içerir.
Wen? (Kimi?)
Was? (Neyi?)
Wohin? (Nereye?)


Dativ : (
-e hali)
Bir nesnenin konumunu belirtir. Hareketsizlik içerir.
Wo? (Nerede?)
Wem? (Kime?)
Neye?

Genitiv : (-ilgi hali) Sahiplik belirtir.
Wessen (Kimin?)

 

Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv
Kim? Kimi? Neyi? Nereye? Kime? Neye? Nerede? Kimin?
der / ein / kein den / einen / keinen dem / einem / keinem des / eines / keines
die / eine / keine die / eine / keine der / einer / keiner der / einer / keiner
das / ein / kein das / ein / kein dem / einem / keinem des / eines / keines
die (Plural) die (Plural) den (Plural) der (Plural)

 

Akkusativ-Dativ ayrımı yapmak için;

  1. Nereye? Nerede? gibi sorular sorulur
  2. Artikel belirlenir
  3. Artikelin Akk/Dativ’te neye dönüştüğü bulunur
  4. Kısaltma tespit edilir. (in+dem –> im gibi)

ÖRNEK:
Das Buch steht im Regal. (Kitap rafta duruyor.)

Nerede? –> Rafta (Dativ)
das Regal –> dem
in + dem –> im

Akkusativ ;
Der Mann liebt den Fussball. (Adam futbolu seviyor.)
Die Frau liebt den Mann. (Kadın adamı seviyor.)
Das Kind liebt das Buch. (Çocuk kitabı seviyor)

Dativ;
Der Mann schreibt der Frau. (Adam kadına yazıyor.)
Die Frau schreibt dem Mann. (Kadın adama yazıyor.)
Das Kind schreibt dem Kind. (Çocuk çocuğa yazıyor.)

Genitiv;
Das ist mein Haus. (Bu benim evim)
Das ist ihre Familie. (Bu onun ailesi.)

Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv
ich mich mir mein-e
du dich dir dein-e
er/sie/es ihn/sie/es ihm/ihr/ihm sein/ihr/sein-e
wir uns uns unser-e
ihr euch euch euer-e
sie/Sie sie/Sie ihnen/Ihnen ihr/Ihr-e

Kaynak: http://almancam.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir