Needn’t / don’t have to / don’t need to / needn’t have done / didn’t need to / didn’t have to

“Needn’t” “gerek yok“, “zorunda değil” anlamında gereksizlik bildirir. Yasaklama belirtmez.

You needn’t lend me any money. I have enough.
(Bana para vermene gerek yok. Yeterince var)

You needn’t pay the money now. You can give it later.
(Şimdi parayı ödemene gerek yok. Sonra verebilirsin)

She needn’t come to my office.
(Ofisime gelmesine gerek yok)

I needn’t take an umbrella. It isn’t raining.
(Şemsiye almama gerek yok. Yağmur yağmuyor)

“Don’t have to ve “don’t need to” ifadeleri de “gerek yok, zorunda değil” anlamında kullanılır.

Today the museum is free. You needn’t / don’t have to/ don’t need to buy a ticket.
(Bugün müze bedava. Bilet almanıza gerek yok)

Bu yapıların günümüze veya geleceğe yönelik anlamları arasında fark yoktur.
Aşağıdaki örneklere hemen bir göz attıktan sonra asıl konumuza dönelim.

He doesn’t have to / doesn’t need to / needn’t go to work early today. He has finished all the works before the deadline.
Bugün işe erken gitmesine gerek yok. Teslim tarihinden önce tüm işlerini bitirdi. ( Present )

He won’t have to / won’t need to / needn’t go to work tomorrow. His boss let him have a day off.
Yarın işe gitmesine gerek kalmayacak ( olmayacak ). Patronu ona bir günlük izin verdi. ( Future )

Ancak bu yapıların Geçmiş Zaman yani Past Formunda anlamsal olarak farklılıklar olabilir. O açıdan
cümle Geçmiş Zamanda kullanıldığında bu farklara dikkat etmek gerekir. Aşağıdaki genel tablonun ardından konu incelemesine geçelim arkadaşlar.

 

a) Needn’t have done 

Bu yapı geçmişte yapmak zorunda olmadığımız halde yapmış ( gerçekleştirmiş ) olduğumuz işleri anlatırken kullanılır. ” yapmam gerekmezdi, gerekmezmiş ama yaptım ” şeklinde bir anlama sahiptir.

You needn’t have come early, but you did. / Erken gelmene gerek yoktu, ama geldin.
He needn’t have waited for us. / Bizi beklemesine gerek yoktu. ( Ama bekledi anlamında. )
I needn’t have bought this dress, but I liked it. / Bu elbiseyi almama gerek yoktu, fakat hoşuma gitti. ( Ve aldım anlamında.)

b) Didn’t need to do / Didn’t have to do

Bu yapılar ise sözü geçen eylemin ( Buraya dikkat edelim ! ) hem ” gerekmediği halde yapıldığı – bu anlamı itibari ile ” needn’t have done ” ile aynı anlama sahiptir – ” hem de  ” gerekmediği için yapılmadığı ” anlamlarını vermek için kullanılır. Bu noktada tam bir ayrımı yapabilmek için konuşmacının niyetine, neyin kastettiğine bakmamız gerekir.

You didn’t need to buy a present for me, but I appreciate it.
Bana hediye almana gerek yoktu, fakat yine de hoşuma gitti.

You needn’t have bought a present for me, but I appreciate it.
Bana hediye almana gerek yoktu, fakat yine de hoşuma gitti.

My mom didn’t need to go shopping, but as she likes spending money, she went.
Annemin alışverişe gitmesine gerek yoktu , fakat para harcamayı sevdiği için gitti.

My mom needn’t have gone shopping, but as she likes spending money, she went.
Annemin alışverişe gitmesine gerek yoktu , fakat para harcamayı sevdiği için gitti.

Görüldüğü gibi yukarıdaki cümlelerde anlam aynıdır. ” Didn’t need to ” ile ” Needn’t have done ” kalıpları yapılmasına gerek olmadığı halde yapılan bir işi belirttiği için aynı anlama sahiptir. Ancak aşağıdaki cümlelerde durum biraz farklı. Şöyleki;

He didn’t have to / didn’t need to study for KPDS because it isn’t used for his branch, and so he didn’t.

Onun KPDS için çalışmasına gerek yoktu / çalışması gerekmezdi, çünkü bu sınav onun branşı için gerekli değil, dolayısıyla  o da çalışmadı.

We didn’t need to / didn’t have to enter the stadium through Gate A, so we used a gate far away from our seats and walked around the stadium a little.

Stadyuma A kapısından girmemize gerek yoktu / girmemiz gerekmiyordu. Dolayısıyla biz de koltuklarımızdan uzaktaki giriş kapısını kullandık ve stadyumun etrafında biraz yürüdük.

Yukarıdaki cümlelerde ise ” yapılmasına gerek olmadığı için yapılmayan ( gerçekleştirilmeyen ) işlerden bahsedilmiştir. Bu anlam  itibariyle” Didn’t need to do ” ile ” Didn’t have to do ” aynı anlama sahiptir.

Kaynaklar:
http://ingilizce-ogreniriz.blogspot.com
https://ingilizcebankasi.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir