Pi Day ! | Pi Günü!

Pi Day is celebrated on March 14th (3/14) around the world. Pi (Greek letter “π”) is the symbol used in mathematics to represent a constant — the ratio of the circumference of a circle to its diameter — which is approximately 3.14159.

Pi has been calculated to over one trillion digits beyond its decimal point. As an irrational and transcendental number, it will continue infinitely without repetition or pattern. While only a handful of digits are needed for typical calculations, Pi’s infinite nature makes it a fun challenge to memorize, and to computationally calculate more and more digits.

 

LEARN ABOUT PI

Circle DiagramPi (π) is the ratio of a circle’s circumference to its diameter. Pi is a constant number, meaning that for all circles of any size, Pi will be the same.

The diameter of a circle is the distance from edge to edge, measuring straight through the center. The circumference of a circle is the distance around.

HISTORY OF PI

By measuring circular objects, it has always turned out that a circle is a little more than 3 times its width around. In the Old Testament of the Bible (1 Kings 7:23), a circular pool is referred to as being 30 cubits around, and 10 cubits across. The mathematician Archimedes used polygons with many sides to approximate circles and determined that Pi was approximately 22/7. The symbol (Greek letter “π”) was first used in 1706 by William Jones. A ‘p’ was chosen for ‘perimeter’ of circles, and the use of π became popular after it was adopted by the Swiss mathematician Leonhard Euler in 1737. In recent years, Pi has been calculated to over one trillion digits past its decimal. Only 39 digits past the decimal are needed to accurately calculate the spherical volume of our entire universe, but because of Pi’s infinite & patternless nature, it’s a fun challenge to memorize, and to computationally calculate more and more digits.

GEOMETRY

The number pi is extremely useful when solving geometry problems involving circles. Here are some examples:

The area of a circle.

A = πr2

Where ‘r’ is the radius (distance from the center to the edge of the circle). Also, this formula is the origin of the joke “Pies aren’t square, they’re round!”

The volume of a cylinder.

V = πr2h

To find the volume of a rectangular prism, you calculate length × width × height. In that case, length × width is the area of one side (the base), which is then multiplied by the height of the prism. Similarly, to find the volume of a cylinder, you calculate the area of the base (the area of the circle), then multiply that by the height (h) of the cylinder.

Source: http://www.piday.org/

*****************************************

Pi Günü Nedir?

Dünya da her yıl 14 Mart’ta matematikçiler tarafından kutlanan Pi Günü, matematikte kullanılmakta olan sabit pi sayısı anısına kutlanır. 14 Mart günü Pi Sayısı olan 3,14’e benzemesi, bu tarihin bütün dünyada Pi Günü olarak anılmasına vesile olmuştur.
İşte Dünya Pi Günü hakkında merak ettikleriniz…

Pİ SAYISI NEDİR?

Yunanca’da çevre sözcüğünün ilk harfi olan π simgesinden alan, bir dairenin çevresinin çapına bölünmesi sonucu, matematikte kullanılan sayıdır. Değerinin tam olarak bilinmezken genel bir ifadeyle 3 ya da 3,14 olarak kabul edilen, sürekli kullanılış tarihi 250 yıl kadar önceye dayanan sabit kılınan bu sayı ‘Pi Sayısı’ olarak anılmaktadır.

Eski Mısır’da Rhind Papirüsü’nde isminin geçtiği pi sayısı, Ludolp sayısı ya da başka bir deyişle Arşimet Sabiti olarak da söz edilmektedir. Pi sayısını Babilliler 3 ya da 3,125 olarak kabul etmişlerdir. Eski medeniyetlerden Mısırlılar ise 3,1604 şeklinde sabitlemiştir. Türk matematikçisi olan Semerkandlı Gıyaseddün Cemşid El Kaşi, ilk defa 1436 senesinde Pi sayısının değerini 16 ondalığa kadar hesaplamış bir isimdir.

Pi sayısı için günümüzde yaygın olan yaklaşım 3,14’tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383… şeklinde sonsuz devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.

 

Pİ SAYISI NE ZAMAN KUTLANIR?

Pi Sayısı gününü 14 Mart’ta çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlanılır. Matematikçiler açısından bugün özel gündür. 14 Mart olmasının nedeni ise Pi Sayısının 3.14 olmasından dolayıdır. Bugün tüm dünyada 14 Mart’ta kutlanılır. Pi Günü San Frincisco’da ünlü fizikçi Larry SHAW tarafından kutlanmıştır. Ülkemizde ise 2007 yılında Pi Günü kutlanmıştır. Amerikalılar ise Pi Günü’nü 12 Mart 2009 olarak ulusal Pi Günü ilan etmiştir.

Dünya da her yıl 14 Mart’ta matematikçiler tarafından kutlanan Pi Günü, matematikte kullanılmakta olan sabit pi sayısı anısına kutlanır. 14 Mart günü Pi Sayısı olan 3,14’e benzemesi, bu tarihin bütün dünyada Pi Günü olarak anılmasına vesile olmuştur.

Kaynak: http://www.karar.com/

KENDİ Pİ GÜNÜNÜZÜ BULMAK İSTER MİSİNİZ?

Acaba doğum gününüzü oluşturan rakamlar ‘Pi sarmalında’ nerede bir araya gelmiş olabilir. Aşağıdaki linki tıklayarak siz de kendi doğum tarihinizi sorgulatabilirsiniz.

Pİ GÜNÜNÜZÜ BULMAK İÇİN TIKLAYIN! / CLICK TO FIND YOUR PI DAY!

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir