Present Perfect Tense

This lesson is an overview of the present perfect tense.
What it looks like, how to use it and when to use it!

Structure: Subject + have/has + main verb (past participle form)

* * *

Bu derste belirsiz geçmiş zamana genel bir bakış sergiliyoruz.
Nasıl görünüyor, nasıl kullanılır ve ne zaman kullanılır?

Yapısı: Özne+ yardımcı fiil (have/has) + fiil (üçüncü hali)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir