RUSÇA ŞAHIS (KİŞİ) ZAMİRLERİ

Bu dersimizde Rusçada şahıs, kişi zamirlerini göreceğiz ve şahıs zamirlerinin rusçada ismin hallerine göre çekimlerini örneklerle inceleyeceğiz.

Şahıs, kişi zamirleri adından da anlaşılacağı gibi kişi isimlerinin yerine geçen sözcüklerdir.

Şimdi Rusçada kişi (şahıs) zamirlerine bir bakalım.

Я – Ben

Ты – Sen

Он – O (Erkek) Ahmet, Mehmet, İvan vb.

Она – O (Kadın) Ayşe, Fatma, Olga vb.

Мы – Biz

Вы – Siz

Они – Onlar

Я изучаю Русский язык. Ben Rusça öğreniyorum

Ты изучаешь Русский язык. Sen Rusça öğreniyorsun.

Он изучает Русский язык. O Rusça öğreniyor. (Ahmet, Mehmet, İvan vb.)

Она изучает Русский язык. O Rusça öğreniyor. (Ayşe, Fatma, Olga vb.)

Мы изучаем Русский язык. Biz Rusça öğreniyoruz.

Вы изучаете Русский язык. Siz Rusça öğreniyorsunuz.

Они изучают Русский язык. Onlar Rusça öğreniyorlar.

Not : O kelimesi Rusçada üç şekilde söylenir.  Он: Erkekler için (Erkek cins) Она: Kadınlar,kız çocukları için (Dişi cins) ve bir de Оно vardır ancak Оно Kişi, şahıs zamiri olarak değil işaret zamiri olarak kullanıldığı için (cansız cisimler) bu dersin konusu değildir.

Şimdide Rusça Şahıs(kişi) zamirlerini ismin hallerine göre görelim.


1- Винительный Падеж (ismin -i hali)

Beni – меня

Seni – тебя

Onu – его (Erkek) Ahmeti, Mehmeti, İvanı vb.

Onu – её (Kadın) Ayşeyi, Fatmayı, Olgayı vb.

Bizi – нас

Sizi – вас

Onları – их

Ты любишь меня? Sen beni seviyor musun?

Иван любит тебя? İvan seni seviyor mu?

Ольга любит его? Olga onu seviyor mu?

Иван любит её? İvan onu seviyor mu?

Иван любит нас? İvan bizi  seviyor mu?

Иван любит вас? İvan sizi  seviyor mu?

Иван любит их? İvan onları  seviyor mu?

 

2- Родительный Падеж (ismin -in hali)

Benim – меня

Senin – тебя

Onun – его (Erkek) Ahmetin, Mehmetin, İvanın vb.

Onun – её (Kadın) Ayşenin, Fatmanın, Olganın vb.

Bizim – нас

Sizin – вас

Onların – их

У меня есть мобильный телефон. Benim cep telefonum var.

У тебя есть мобильный телефон. Senin cep telofonun var.

У него есть мобильный телефон. Onun cep telofonu var.

У неë есть мобильный телефон. Onun cep telofonu var.

У нас есть мобильный телефон. Bizim cep telofonumuz var.

У вас есть мобильный телефон. Sizin cep telofonunuz var.

У них есть мобильный телефон. Onların cep telofonu var.

 

3- Дательный Падеж (ismin -e hali)

Bana – мне

Sana – тебе

Ona – ему (Erkek) Ahmete, Mehmete, İvana vb.

Ona – ей (Kadın) Ayşeye, Fatmaya, Olgaya vb.

Bize – нам

Size – вам

Onlara – им

Ты сказал мне? Sen bana söyledin mi?

Я сказал тебе? Ben sana söyledim mi?

Ольга сказала ему? Olga ona söyledi mi?

Ольга сказала ей? Olga ona söyledi mi?

Ольга сказала нам? Olga bize söyledi mi?

Ольга сказала вам? Olga size söyledi mi?

Ольга сказала им? Olga onlara söyledi mi?

 

4- Творительный Падеж (-ile hali)

Benimle – мной

Seninle – тобой

Onunla – ним (Erkek) Ahmetle, Mehmetle, İvanla vb.

Onunla – ней (Kadın) Ayşeyle, Fatmayla, Olgayla vb.

Bizimle – нами

Sizinle – вами

Onlarla – ними

Они пришли со мной – Onlar benimle geldi.

Они пришли с тобой Onlar seninle geldi.

Они пришли с ним Onlar onunla geldi.

Они пришли с ней Onlar onunla geldi.

Они пришли с нами Onlar bizimle geldi.

Они пришли с вами Onlar sizinle geldi

Они пришли с ними Onlar onlarla geldi.

 

5- Предложный Падеж (-de hali, hakkında)

Benim hakkımda – обо мне

Senin hakkında – о тебе

Onun hakkında – о нём

Onun hakkında – о ней

Bizim hakkımızda – о нас

Sizin hakkınızda – о вас

Onların hakkında – о них

Что думают обо мне? Benim hakkımda ne düşünüyorlar?

Что думают о тебе? Senin hakkında ne düşünüyorlar?

Что думают о нём? Onun hakkında ne düşünüyorlar?

Что думают о ней? Onun hakkında ne düşünüyorlar?

Что думают о нас? Bizim hakkımızda ne düşünüyorlar?

Что думают о вас? Sizin hakkınızda ne düşünüyorlar?

Что думают о них? Onların hakkında ne düşünüyorlar?

NOT: Bu konu anlatımında kullanılan bilgiler http://www.dersimizrusca.com/ sayfasından alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.