Sahiplik Zamirleri / Possessive Pronouns

Possessive pronouns Türkçe’ye genelde, benim ki, senin ki, onun ki diye çevrilen kelimelerdir. En önemli özelliği kendisinden sonra isim kullanılmamasıdır. Aşağıdaki tabloları ve örnekleri inceleyiniz.

I  Ben Me Beni/Bana My Benim Mine Benimki
You Sen You Seni/Sana Your Senin Yours Seninki
He O (erkek) Him Onu/Ona His Onun His Onunki
She O (kadın) Her Onu/Ona Her Onun Hers Onunki
It O (cansız/hayvan) It Onu/Ona Its Onun Its Onunki
We Biz Us Bizi/Bize Our Bizim Ours Bizimki
You Siz You Sizi/Size Your Sizin Yours Sizinki
They Onlar Them Onları/Onlara Their Onların Theirs Onlarınki

 

KULLANIM

► Possessive Adjectives’lerden (my, your, his) sonra mutlaka bir isim kullanırız.

– My hands are cold. (Ellerim soğuktur.)
– My book is expensive. (Onun kitabı pahalıdır)
– Her teacher is from Canada. (Onun öğretmeni Kanada’lıdır.)

► Possessive Pronouns’lardan (mine, your, hers) bir isim kullanamayız. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Possessive Adjectives Possessive Pronouns
It is my book (O benim kitabımdır) It is mine (O benimkidir)
It is your book (O senin kitabındır) It is yours (O seninkidir)
It is his book (O, onun kitabıdır) It is his (O, onunkidir)
It is her book (O, onun kitabıdır) It is hers (O, onunkidir)
It is our book (O bizim kitabımızdır) It is ours (O, bizimkidir)
It is their book (O, onların kitabıdır) It is theirs (O, onlarınkidir)

 

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

– Is this pen mine or yours? (Bu kalem benimki mi, seninki mi?)
– I didn’t have an umbrella. Sue gave me hers. (Benim şemsiyem yoktu. Sue bana onunkini bana verdi.)
– It is our problem. Not theirs. (Bu bizim problemimiz. Onlarınki değil.)

► friend kelimesinden sonra genelde possessive pronouns kullanılır.

– He is a friend of mine. (O benim arkadaşım)
– Are those girls friends of yours? (Şu kızlar sizin arkadaşınız mı)

► Yukarıda belirtilen kurallara göre aşağıdaki cümleler yanlıştır.

– This is mine book. (Doğrusu – This is my book)
– This book isn’t mine. It is your. (Doğrusu – This book isn’t mine. It is yours.)
Kaynak:http://www.dersimizingilizce.com/

 

Şimdi bir videoyla öğrendiklerimizi pekiştirelim:

 

Şimdi de oyun oynayarak kendimizi test etmeye çalışalım:

http://www.eslgamesplus.com/possessive-pronouns-game/
http://www.esolhelp.com/Possessive-Pronouns-and-Adjectives-Millionaire/millionaire.html
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-games/possessives

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir