SAYILAR

Один

Bir

Одиннадцать

On bir

Два

İki

Двенадцать

On iki

Три

Üç

Тринадцать

On üç

Четыре

Dört

Четырнадцать

On dört

Пять

Beş

Пятнадцать

On beş

Шесть

Altı

Шестнадцать

On altı

Семь

Yedi

Семнадцать

On yedi

Восемь

Sekiz

Восемнадцать

On sekiz

Девять

Dokuz

Девятнадцать

On dokuz

Десять

On

Двадцать

Yirmi

Двадцать один

Yirmi bir

Сто

Yüz

Двадцать два

Yirmi iki

Двести

İki yüz

Двадцать три

Yirmi üç

Триста

Üç yüz

Тридцать

Otuz

Четыреста

Dört yüz

Сорок

Kırk

Пятьсот

Beş yüz

Пятьдесят

Elli

Шестьсот

Altı yüz

Шестьдесят

Altmış

Семьсот

Yedi yüz

Семьдесят

Yetmiş

Восемьсот

Sekiz yüz

Восемьдесят

Seksen

Девятьсот

Dokuz yüz

Девяносто

Doksan

Тысяча

Bin

 

Sıra Sayı:

Первый

Birinci

Одиннадцатый

On birinci

Второй

İkinci

Двенадцатый

On ikinci

Третий

Üçüncü

Тринадцатый

On üçüncü

Четвёртый

Dördüncü

Четырнадцатый

On dördüncü

Пятый

Beşinci

Пятнадцатый

On beşinci

Шестой

Altıncı

Шестнадцатый

On altıncı

Седьмой

Yedinci

Семнадцатый

On yedinci

Восьмой

Sekizinci

Восемнадцатый

On sekizinci

Девятый

Dokuzuncu

Девятнадцатый

On dokuzuncu

Десятый

Onuncu

Двадцатый

Yirminci

 

Двадцать первый

Yirmi birinci

Двухсотый

İki yüzüncü

Тридцатый

Otuzuncu

Трехсотый

Üç yüzüncü

Сороковой

Kırkıncı

Четырехсотый

Dört yüzüncü

Пятидесятый

Ellinci

Пятисотый

Beş yüzüncü

Шестидесятый

Altmışıncı

Шестисотый

Altı yüzüncü

Семидесятый

Yetmişinci

Семисотый

Yedi yüzüncü

Восьмидесятый

Sekseninci

Восьмисотый

Sekiz yüzüncü

Девяностый

Doksanıncı

Девятисотый

Dokuz yüzüncü

Сотый

Yüzüncü

Тысячный

Bininci

NOT: Bu konu anlatımında kullanılan bilgiler http://www.dersimizrusca.com/ sayfasından alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.