Sia | Alive (Lyric Video)

 

ÇEVİRİ:

I was born in a thunderstorm
Gök gürültülü sağnakta doğdum
I grew up overnight
Bir gece büyüdüm
I played alone
Yalnız oynadım
I’m playing on my own
Kendi kendime oynuyorum
I survived
Hayattayım
Hey
I wanted everything I never had
Sahip olamadığım her şeyi istiyorum
Like the love that comes with life
Yaşamla beraber gelen aşk gibi
I wore Ambien and I hated it
Ambien giyindim ve nefret ettim
But I survived
Ama hayattayım

I had a one way ticket to a place
Tek gidişlik bir biletim var
where all the demons go
Tüm iblislerin gittiği yere
Where the wind don’t change
Rüzgarın değişmediği
And nothing in the ground can ever grow
Ve zeminde hiçbir şeyin yetişmediği
No hope, just lies
Umut yok sadece yalanlar
And you’re taught to cry in your pillow
Ve sen yastığında ağladığını sanıyorsun
But I’ll survive
Ama ben hayattayım

I’m still breathing
Hala nefes alıyorum
I’m still breathing
Hala nefes alıyorum
I’m still breathing
Hala nefes alıyorum
I’m still breathing
Hala nefes alıyorum
I’m alive
Hayattayım
I’m alive
Hayattayım
I’m alive
Hayattayım
I’m alive
Hayattayım

I found solace in the strangest place
En yabancı yerde teselli buldum
Way in the back of my mind
Zihnimin geri dönüş yolunda
I saw my life in a stranger’s face
Bir yabancının yüzünde hayatımı gördüm
And it was mine
Ve o benimkiydi

I had a one way ticket to a place
Tek gidişlik biletim var
where all the demons go
Tüm şeytanların gitti bir yer
Where the wind don’t change
Rüzgarın değişmediği
And nothing in the ground can ever grow
Ve zeminde hiçbir şeyin yetişmeyeceği
No hope, just lies
Umut yok sadece yalanlar
And you’re taught to cry in your pillow
Ve sen yastığında ağladığını sanıyorsun
But I’ll survive
Ama ben hayattayım

I’m still breathing
Hala nefes alıyorum
I’m still breathing
Hala nefes alıyorum
I’m still breathing
Hala nefes alıyorum
I’m still breathing
Hala nefes alıyorum
I’m alive
Hayattayım
I’m alive
Hayattayım
I’m alive
Hayattayım
I’m alive
Hayattayım

You took it out, but I’m still breathing
Sen onu çektin aldın ama ben hala nefes alıyorum
You took it out, but I’m still breathing
Sen onu çektin aldın ama ben hala nefes alıyorum
You took it out, but I’m still breathing
Sen onu çektin aldın ama ben hala nefes alıyorum
You took it out, but I’m still breathing
Sen onu çektin aldın ama ben hala nefes alıyorum
You took it out, but I’m still breathing
Sen onu çektin aldın ama ben hala nefes alıyorum
You took it out, but I’m still breathing
Sen onu çektin aldın ama ben hala nefes alıyorum
You took it out, but I’m still breathing
Sen onu çektin aldın ama ben hala nefes alıyorum
You took it out, but I’m still breathing
Sen onu çektin aldın ama ben hala nefes alıyorum

I had made every single mistake
Tüm hataları yaptım
That you could ever possibly make
Senin yapabileceğin
I took and I took and I took what you gave
Aldım aldım aldım senin verdiklerini
But you never noticed that I was in pain
Ama sen asla acı içinde olduğumu bilmedin
I knew what I wanted; I went in and got it
Ne istediğimi biliyordum gittim ve aldım
Did all the things that you said that I wouldn’t
Senin söylediğin ama yapmadığım her şeyi yaptım
I told you that I would never be forgotten
Sana demiştim ben asla unutulamam
I know that’s part of you
Biliyorum bu senin bir parçan

And I’m still breathing
Ve ben hala nefes alıyorum
I’m still breathing
Ve ben hala nefes alıyorum
I’m still breathing
Ve ben hala nefes alıyorum
I’m still breathing
Ve ben hala nefes alıyorum
I’m alive (You took it out, but I’m still breathing)
Hayattayım (sen onu çektin aldın ama hala nefes alıyorum)
(You took it out, but I’m still breathing)
Sen onu çektin aldın ama ben hala nefes alıyorum
I’m alive (You took it out, but I’m still breathing)
Sen onu çektin aldın ama ben hala nefes alıyorum
(You took it out, but I’m still breathing)
Sen onu çektin aldın ama ben hala nefes alıyorum
I’m alive (You took it out, but I’m still breathing)
Hayattayım (Sen onu çektin aldın ama ben hala nefes alıyorum)
(You took it out, but I’m still breathing)
Sen onu çektin aldın ama ben hala nefes alıyorum
I’m alive
Hayattayım

I’m alive
Hayattayım
I’m alive
Hayattayım
I’m alive
Hayattayım
I’m alive
Hayattayım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir