Son 18 Yılda Ülkelerin PISA Performansları

Dünyanın en iyi eğitim sıralaması: Eğitimde hangi ülke en iyisi oldu?
Çin şuan dünyada eğitimde en iyi ülke pozisyonunda.
Bu paylaşımda sizlere OECD PISA 2018 sonuçlarını kullanarak dünyanın en iyi performans gösteren öğrencilerini ve en iyi eğitim sistemlerini karşılaştırıyoruz.

OECD’nin kapsamlı dünya eğitim sıralaması raporu PISA 2018 sonucu açıklandı. Bu raporda, PISA 2000 ~ 2018 performanslarını kullanarak okuma, matematik, fen eğitimi alanlarına göre en iyi ülke sıralamasını sunuldu. Bu çalışma, yukarıdaki videoda listelenen ülkelerin dünyadaki en kaliteli eğitim sistemine sahip olduğu anlamına da geliyor.

Unutulmamalıdır ki eğitim, bir ülkenin başarısının anahtarıdır.

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), 15 yaşındaki okul öğrencilerinin matematik, fen ve okuma performanslarını ölçerek en iyi eğitim sistemini değerlendirmeyi amaçlayan, üye ve üye olmayan ülkelerde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından dünya çapında yapılan bir çalışmadır. İlk olarak 2000 yılında yapıldı ve daha sonra her üç yılda bir tekrarlandı. Amacı, ülkelerin eğitim politikalarını ve sonuçlarını geliştirmelerini sağlamak için karşılaştırılabilir veriler sağlamaktır. Problem çözme ve bilişi ölçer. 79 ülkedeki yaklaşık 700 bin öğrenci PISA 2018’e katılmıştır. Okuma, matematik ve bilim PISA’da değerlendirilen ana konulardır.

Okuma okuryazarlığı, öğrencilerin hedeflerine ulaşmak, bilgi ve potansiyelini geliştirmek ve topluma katılmak için metinleri anlama, kullanma, değerlendirme, üzerinde düşünme ve onlarla etkileşim kurma kapasitesi olarak tanımlanır.

Matematik okuryazarlığı, öğrencilerin matematiği çeşitli bağlamlarda formüle etme, kullanma ve yorumlama kapasitesi olarak tanımlanır. Matematiksel akıl yürütmeyi tanımlamak, açıklamak ve tahmin etmek için matematiksel kavramları, prosedürleri, olguları ve araçları kullanmayı içerir.

Bilim okuryazarlığı, bilimle ilgili konuları ve bilimin fikirlerini yansıtıcı bir vatandaş olarak etkileşimde bulunma yeteneği olarak tanımlanır.

Ortalama toplam puan 1500 civarındadır.

Dünyanın en iyi performans gösteren ülkesi Çin, ikinci en iyi ülkesi ise Singapur olarak öne çıkıyor.

Listelenen tüm ülkeler bize dünya iyileştirmesi için yüksek kaliteli ve eşitlikçi eğitim sistemini işaret ediyor.

Dünyanın en iyi performans gösteren ülkeleri:
Çin
Singapur
Macao-Çin
Hong Kong, Çin
Estonya
Japonya
Kore
Kanada
Çince
Taipei
Finlandiya
Vietnam
Polonya
İrlanda
Birleşik Krallık
Slovenya
Yeni Zelanda
Hollanda
İsveç
Danimarka
Almanya

Kaynak: YouTube: Roylab Stats
Çeviri: Beytullah Balcı

******

World best education ranking: which country does best in Education? China has won the best country in education.
Here we compare best performing students and best education system in the world using OECD PISA 2018 result.

The OECD’s comprehensive world education ranking report, PISA 2018 result, is out. Here, we present the best country ranking based on reading, mathematics, science education system, using performances from PISA 2000~2018. This means that the listed countries in this clip have top-quality eduction system in the world.

The education is the key to the country’s success.

The Programme for International Student Assessment (PISA) is a worldwide study by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in member and non-member nations intended to evaluate best education system by measuring 15-year-old school pupils’ scholastic performance on mathematics, science, and reading. It was first performed in 2000 and then repeated every three years. Its aim is to provide comparable data with a view to enabling countries to improve their education policies and outcomes. It measures problem solving and cognition. Around 700 thosands students in 79 countries are particiated in PISA 2018. Reading, mathematics and science are main subjects assessed in PISA.

Reading literacy is defined as students’ capacity to understand, use, evaluate, reflect on and engage with texts in order to achieve one’s goals, develop one’s knowledge and potential, and participate in society.

Mathematics literacy is defined as students’ capacity to formulate, employ and interpret mathematics in a variety of contexts. It includes reasoning mathematically and using mathematical concepts, procedures, facts and tools to describe, explain and predict phenomena.

Science literacy is defined as the ability to engage with science-related issues, and with the ideas of science, as a reflective citizen.

Average total mean score is around 1500.

The world’s best performing country is China The second best country is Singapore.

All of listed countries are showing us high-quality and equitable education system for world improvement.

The world’s best performing countries are:
China
Singapore
Macao-China
Hong Kong-China
Estonia
Japan
Korea
Canada
Chinese
Taipei
Finland
Viet Nam
Poland
Ireland
United Kingdom
Slovenia
New Zealand
Netherlands
Sweden
Denmark
Germany

Source: YouTube: Roylab Stats

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.