“Will” ile “Be going to” Arasındaki Farklar!

SIMPLE FUTURE TENSE (Gelecek Zaman)

Simple Future Tense, gelecekte olacak eylemleri anlatmak için kullanılır. Simple Future Tense’in WILL ve BE GOING TO olmak üzere iki yardımcı fiili vardır. BE GOING TO önceden tasarlanmış ve yapılmasına karar verilmiş olayları; WILL ise önceden tasarlanmadan yapılan işleri anlatmakta kullanılır.

simple_future_tense

 

AFFIRMATIVE: OLUMLU CÜMLE
(WILL)

Subject (Özne) + WILL + Verb 1 (Fiilin 1. hali)

Kısaltılması: I WILL = I’LL – YOU WILL = YOU’LL – HE WILL = HE’LL……..

I will finish my work in a few hours. (Ödevimi bir kaç saat içinde bitireceğim.)
You will go to Istanbul tomorrow. (Sen/Siz yarın İstanbul’a gideceksin.)
The train will leave the station at 11:00. (Tren saat 11’de istasyondan ayrılacak) (The train = IT)
Jim will eat lunch at 12:00. (Jim öğle yemeğini saat 12’de yiyecek.) (Jim = HE)
Dont worry, everything will be all right. (Merak etme, herşey iyi olacak / düzelecek.)
We’ll be successful. (Biz başarılı olacağız.)
They’ll be there at 6 o’clock. (Onlar saat 6’da orada olacaklar.)

 

AFFIRMATIVE: OLUMLU CÜMLE
(BE GOING TO)

Subject (Özne) + AM / IS / ARE GOING TO + Verb 1 (Fiilin 1. hali)

Kısaltılması: I AM GOING TO= I’M GOING TO – YOU ARE GOING TO= YOU’RE GOING TO – HE IS GOING TO= HE’S……..

I am going to write the letter. (Mektup yazacağım.]
You are going to go to Paris next summer. (Gelecek yaz Paris’e gideceksin / gideceksiniz.)
He is going to wash the car. (Arabayı yıkayacak)
She’s going to meet her boss. (Patronuyla görüşecek.)
We’re going to be friends. (Arkadaş olacağız.)
They’re going to make a meeting. (Toplantı yapacaklar.)

 

INTERROGATIVE: OLUMSUZ CÜMLE
(WILL)

Subject (Özne) + WILL NOT (WON’T) + Verb 1 (Fiilin 1. hali)
Özellikle konuşma dilinde WON’T kullanılması önerilir.

I will not see Tom this morning. (Bu sabah Tom’u görmeyeceğim.)
He won’t come to work today. (Bugün işe gelmeyecek.)
They will not go to the cinema this weekend. (Bu hafta sonu sinemaya gitmeyecekler.)
Jane won’t play basketball tomorrow. (Jane Yarın basketbol oynamayacak)
We will not come to their party. (Biz onların partisine gitmeyeceğiz.)

 

INTERROGATIVE: OLUMSUZ CÜMLE
(BE GOING TO)

Subject (Özne) + AM / IS / ARE + NOT + GOING TO + Verb 1 (Fiilin 1. hali)

I am not going to learn Japanese next year. (Gelecek yıl Japonca öğrenmeyeceğim.]
You aren’t going to meet Jane tonight. (Bu gece Jane ile buluşmayacaksın / buluşmayacaksınız.)
He isn’t going to spend his vacation in Hawaii. (Tatilini Hawaii’de geçirmeyecek.)
We aren’t going to go to school tomorrow. (Yarın okula gitmeyeceğiz.)
They’re going to mary next winter (Onlar gelecek kış evlenecekler.)

 

QUESTIONS: SORU CÜMLELERİ

OLUMLU SORU CÜMLESİ
(WILL)

WILL + Subject (Özne) + Verb 1 (Fiilin 1. hali)

Will I see you again? (Seni tekrar görecek miyim?)
Will You get up early tomorrow morning? (Yarın sabah erken kalkacak mısın?]
Will the dinner be ready in a few minutes? (Yemek bir kaç dakikaya hazır olacak mı?)
Will she be at home tomorrow night? (Yarın gece evde olacak mı?)
Will they buy a birthday gift for Sally. (Onlar Sally için bir doğum günü hediyesi alacaklar mı?)

 

OLUMLU SORU CÜMLESİ
(BE GOING TO)

AM / IS / ARE + Subject (Özne) + GOING TO + Verb 1 (Fiilin 1. hali)

Am I going to study English? (Bugün İngilizce çalışacak mıyım?)
Are you going to call me later? (Beni sonra arayacak mısın?)
Is the teacher going to give a test next lesson? (Öğretmen gelecek ders için bir test verecek mi?)
Are we going to stay at home this weekend? [i](Bu hafta sonu evde kalacak mıyız?)
Is the teacher going to give a test next lesson?[i] (Öğretmen gelecek ders için bir test verecek mi?)
Are they going to play tennis this year? [i](Bu yıl tennis oynayacaklar mı?)

 

OLUMSUZ SORU CÜMLESİ
(WILL)

WON’T + Subject (Özne) + Verb 1 (Fiilin 1. hali)

 

OLUMSUZ SORU CÜMLESİ
(BE GOING TO)

AM NOT / ISN’T / AREN’T + Subject (Özne) + GOING TO + Verb 1 (Fiilin 1. hali)

Konu anlatımı kaynak sitesi: www.dersimizingilizce.com/

 

Bu  kısa anlatımdan sonra bir videoyla, öğrendiklerimizi daha da detaylandıralım:

1212

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir