Comparatives | Karşılaştırma Sıfatları

İki şeyi birbiriyle kıyaslarken “Comparative Adjective” yapısını kullanırız. Sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz. Sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır.

1. Eğer sıfat “e” harfi ile bitiyorsa sıfata sadece “r” takısı eklenir.
nice → nicer
close → closer
late → later

2. Eğer iki ünsüz harfin arasında bir ünlü harf varsa sondaki ünsüz harf tekrarlanır. Bu ünsüz harfler genellikle “d, g, m, n, t” harfleridir.
big → bigger
slim → slimmer
thin → thinner
hot → hotter
wet → wetter
w” harfi sonda kullanıldığında bu kurala uysa bile tekrarlanmaz.
slow → slower

3. Eğer sıfat “y” harfi ile bitiyor ve “y”den önce bir sessiz harf varsa “y” düşer ve yerine “ier” gelir.
easy → easier
heavy → heavier
early → earlier

İki ve daha fazla heceli olan uzun sıfatlara “-er” eklenmez, bunun yerine sıfatlardan önce “more” kelimesi kullanılır.
beautiful → more beautiful
comfortable → more comfortable
hardworking → more hardworking
intelligent → more intelligent
careful → more careful

4. Bazı sıfatlar ise düzensizdirler.

sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı
good iyi better daha iyi
bad kötü worse daha kötü

 


HIZLI ÖRNEKLER:
 • fast – hızlı – faster – daha hızlı
 • easy – kolay – easier – daha kolay
 • slow – yavaş – slower – daha yavaş
 • strong – güçlü – stronger – daha güçlü
 • dirty – kirli – dirtier – daha kirli
 • small – ufak – smaller – daha ufak
 • bad – kötü – worse – daha kötü
 • happy – mutlu – happier – daha mutlu
 • cold – soğuk – colder – daha soğuk
 • fat – şişman – fatter – daha şişman
 • thin – ince – thinner – daha ince
 • nice – hoş – nicer – daha hoş
 • heavy – ağır – heavier – daha ağır
 • old – eski – older – daha eski
 • big – büyük – bigger – daha büyük
 • angry – kızgın – angrier – daha kızgın
 • long – uzun – longer – daha uzun
 • good – iyi – better – daha iyi
 • clean – temiz – cleaner – daha temiz
 • short – kısa – shorter – daha kısa

Bu konunun anlatımında http://www.ingilizcem.org/  ve http://www.sanalokulumuz.com/ sitelerinde sunulan anlatımlardan faydalanılmıştır.

Şimdi birkaç video izleyelim ve öğrendiklerimizi pekiştirelim:

 

Şimdi aşağıdaki etkinliklere katılarak öğrendiklerimizi ölçelim:

* 8 SORULUK TESTİ ÇÖZ

* CÜMLE MAYMUNU OYNUNU OYNA

* TEMATİK OKUMA ÇALIŞMASI YAP

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir