How much? / How many?

How Much/How Many

  • Sayılabilen ve sayılamayan isimlerin miktarını sormak için kullandığımız soru ifadeleridir. Bu sorulara verilecek cevap some, any, a/an ile olabileceği gibi ‘containers’la da olabilir.

How Much

  • Sayılamayan isimlerin miktarını sormak için ‘ne kadar’ anlamında kullanılır.
  • Kendisinden sonra sayılamayan bir isim gelmelidir.

butter_001
B: There is some butter.
plate
A: How much butter is there on the plate?
B: There isn’t any butter on the plate.
butter_on_the_plate

A: How much butter is there on the plate?
B: There is a packet of butter on the plate.
two_packets
A: How much butter is there on the plate?
B: There are two packets of butter on
the plate.

How Many

  • Sayılabilen isimlerin miktarını sormak için ‘kaç tane’ anlamında kullanılır. Kendisinden sonra sayılabilen ve çoğul ‘s’ takısı almış bir isim gelmelidir.

A: How many pencils are there in the pencil box?
B: There are three pencils in the pencil box.
sugar
A: How many packets of sugar are there at home?
B: There are two packets of sugar at home.
girls
A: How many girls are there in the room?
B: There is a girl in the room.
Or …
There is one girly in the room.

NOT: ’How many’ ile sorulan sorularda kelime çoğul olmasına rağmen eğer bir taneyse ‘there is’ ile cevap verilir.

NOT: ’How many’ ile sorulan sorularda kelime çoğul olmasına rağmen eğer bir taneyse ‘there is’ ile cevap verilir.

Activity Exercise

How much or How many

1. ………………… kilos of potatoes?
2. …………………. şour?
3. …………………. bananas?
4. …………………. red apples?
5. ………………… lemonade?
6. ……………….. cups of coffee?
7. ………………… coffee?
8. …………………..glasses of tea?
9. …………………. tea?
10. ……………….. spinach?

Answers:
1. How many 2. How much 3. How many
4. How many 5. How much 6. How many
7. How much 8. How many 9. How much
10. How much

Answer
1. A: How many apples are there in the basket? (an)
B: ………………………………….. .
2. A: How much bread is there at home? (two loaves of)
B: ………………………………….. .
3. A: How much sugar is there in your tea? (any)
B: ………………………………….. .
4. A: How many balls are there in the garden? (five)
B: ………………………………….. .
5. A: How much soap is there in the bathroom? (two bars of)
B: ………………………………….. .

6. A: How many slices of bread are there in the kitchen? (six)
B: ………………………………….. .
7. A: How much salt is there in your meal? (any)
B: ………………………………….. .
8. A: How many boys are there at the cafe? (a)
B: ………………………………….. .
9. A: How much money is there in your pocket?(any)
B: ………………………………….. .

10. A: How many plates are there in the cupboard? (some)
B: ………………………………….. .

Answers:

1. There is an apple in the basket.
2. There are two loaves of bread at home.
3. There isn’t any sugar in my tea.
4. There are five balls in the garden.
5. There are two bars of soap in the bathroom.
6. There are six slices of bread in the kitchen.
7. There isn’t any salt in my meal.
8. There is a boy at the cafe.
9. There isn’t any money in my pocket.
10. There are some plates in the cupboard.

Bu konunun anlatımında http://www.bilgicik.com/ sitesindeki bilgilerden faydalanılmıştır.

 

Videoyu izleyerek öğrendiklerimizi pekiştirelim:

Aşağıdaki alıştırmalara katılarak öğrendiklerimizi bir ölçelim:

10 SORULUK TRUE / FALSE TESTİNİ ÇÖZ
10 SORULUK HOW MUCH / HOW MANY TESTİNİ ÇÖZ
10 SORULUK ÇOKTAN SEÇMELİ TESTİ ÇÖZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir