Hilfsverben | Yardımcı Fiiller

Almancada normal yardımcı fiil olarak aslında üç fiil mevcuttur: Haben, sein, werden. Bu üç fiilin dışında Modalverb denen “kip belirteci” görevindeki yardımcı fiiler de bir alt grubu meydana getirir. Kip belirteci fiiler grubunu da aşağıda inceleyeceğiz.

Yardımcı fiillerin çeşitli görevleri vardır. Bu görevlere göre de çeşitli özellikleri mevcuttur. Ancak gerek üç normal yardımcı fiilin gerekse kip belirteci durumundaki yardımcı fiillerin temel ve değişmez özelliği, adlarından da belli olduğu gibi cümle içinde veya herhangi bir yerde tek başlarına kullanılmayışlarıdır. Tüm yardımcı fiiller mutlaka başka bir tam fiille kullanılmak zorundadır.

Yardımcı fiillerin ikinci önemli ortak özelliği ise, tek başlarına bir anlamlarının bulunmayışıdır. Birinci bölümde gördüğümüz tam fiillerin aksine bunların bir sözlük anlamı yoktur. Türkçe’ye doğrudan çevrilmeleri mümkün değildir.

Yardımcı fiillerin temel görevi, birlikte kullanıldıkları tam fiillerin anlamlarını değiştirmek veya di’li geçmiş zaman, miş’li geçmiş zaman gibi zamanların meydana getirilmesini sağlamaktır. Bu görevleri nedeniyle doğrudan Türkçeye çevrilmeleri imkansızdır.

Normal yardımcı fiiller olarak nitelendirdiğimiz

haben
sein
werden

fiilleri sadece Prateritum (Imperfekt), Perfekt ve Plusquamperfekt denen geçmiş zamanları ve Futur denen gelecek zamanları veya Passiv olarak adlandırılan edilgen çatıyı meydana getirmek için kullanılır.

Bu görevi yerine getirirken de daima cümlenin asıl yüklemi olan bir tam fiil ile birlikte kullanılırlar.

Geçmiş zamanları, gelecek zamanları ve edilgen çatıyı ileride incelerken bu üç yardımcı fili sık sık kullanacağız. Bu konuları tam olarak anlayabilmek için yanlışsız kullanabilmek için üçünün de şahıslara göre değişimini, yani çekimini çok iyi ezberlemek gerekir.
Bu konu anlatımında https://www.pratikalmanca.com/ sitesindeki konu anlatımından faydalanılmıştır.

Haben, sein ve werden yardımcı fillerinşn çekimini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:


Öğrendiklerinizi pekiştirmek için aşağıdaki videolara göz atabilirsiniz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir