NESNE ZAMİRLERİ | OBJECT PRONOUNS

Birçok cümlenin bir subject(öznesi) ve bir object(nesnesi) vardır. Özne (subject) bir eylem yapar. Eylem bir nesneye (object) veya nesne üzerine yapılır.
Nesne zamirleri, zamir bir nesne gibi davrandığı zaman kullanılır. Bir zamir bir nesne olarak görev yaptığında, özel nesne zamirleri kullanılır.
Nesnelerin yerini tutan zamirler de “object pronouns” olarak isimlendirilir.
Kısacası ‘Object Pronouns’ konusu için, ‘öznelerin nesne gibi kullanıldığı durumlar’ diyebiliriz.

Şimdi bu tabloda öznelerin kendi (subject) görevinde ve nesne (object) görevinde kullanılışını görelim:

SUBJECT         (Özne)
OBJECT            (Nesne)
 I
you
he
she
it
we
you
they
(Ben)
(Sen)
(O)
(O)
(O)
(Biz)
(Siz)
(Onlar)
me
you
him
her
it
us
you
them
(Beni, bana)
(Seni, sana)
(Onu, ona)
(Onu, ona)
(Onu, ona)
(Bizi, bize)
(Sizi, size)
(Onları,onlara)

 

Gördüğünüz gibi özneye -i ve -e hali geldiği zaman ‘nesne zamiri’ olarak kullanılabiliyor.
Şimdi genel açıklama ve örneklerle konuyu zihnimizde sağlamlaştıralım:

GENEL AÇIKLAMALAR

Şahıs zamirlerinin -i, -e halleri cümlede fiillerden sonra yer alır. Bu zamirler isimlerin yerine kullanılır (yani nesne zamiri olurlar) ve kendilerinden önce edat (preposition) olabilir.

I like Burak and Taner. (Burak ve Taner’i severim.)

I like them. (Onları severim.)

The soldiers killed John. (Askerler John’u öldürdü.)

The soldiers killed him. (Askerler onu öldürdüler.)

İyelik zamirleri bazı fiillerden sonra “-i, -e” hallerinin dışında anlam kazanırlar.

They met him at 9 00. (Onunla saat 9’da buluştular.)

Mark talked to me. (Mark benimle konuştu.)

Object Pronouns bazen subject pronouns’a tercih edilir. “Be” fiilinden sonra genellikle object pronouns kullanılır.

– Who is it? (Kim o?)

– It is me. (Benim)

– Who wants an apple? (Kim bir elma istiyor?)

– Me, please. (Ben, lüften)

Than ve as gibi kelimelerden sonra da object pronouns kullanılır.

– John is taller than me. (John benden daha uzundur.)

– I am more handsome than him. (Ben ondan daha yakışıklıyım.)

Prepositions’lardan (at, in, for) sonra object pronouns kullanılır.

– This postcard isn’t for me. It is for you. (Bu kartpostal bana değil. Senin için.)

– Who is that man? Why are you looking at him? (Şu adam kim? Niçin ona bakıyorsun?)

– We are going to the theatre. Do you want to come with us?
(Biz tiyatroya gidiyoruz. Bizimle gelmek ister misin?)

EXAMPLES (ÖRNEK CÜMLELER)

Steve kicked the ball to me. (Steve topu bana çekti.)

Douglas wants to talk to you. (Douglas seninle konuşmak istiyor.)

Liz doesn’t like him. (Liz onu sevmez.)

John kissed her. (John onu öptü.)

Give it to me please! (Lütfen, onu bana ver!)

The politician lied to us (Politikacı bize yalan söyledi.)

Mary didn’t invite them. (Mary onları davet etmedi.)
Kaynak:http://www.languageguide.org

 

Şimdi bir videoyla öğrendiklerimizi pekiştirelim:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir