Passive Voice | Edilgen Yapı (Tüm zamanlar)

Passive voice “edilgen” anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve  özne olarak adlandırılır.  Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin bilinmediği veya önemli olmadığı durumlarda passive voice kullanılır.

 

Active: I saw him. (Onu gördüm.)

Passive: He was seen by me. (O benim tarafımdan görüldü.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

Passive: The window was broken. (Cam kırıldı.)

(Bu cümlede camı kimin kırdığının önemi yoktur. Anlatılmak istenen sadece camın kırılmış olmasıdır.)

Bilindiği gibi bazı fiiller yüklem olduklarında nesne alırlar ve böyle fiiller “geçişli fiiller”dir. Nesne almayan fiillere ise “geçişsiz fiiller” denir. Geçişsiz fiillerin bulunduğu bir cümlede yükleme maruz kalmayan bir nesne olmadığı için passive formu da olamaz.

Active: Ben iyi yüzerim (Bu cümlede yüzmek geçişsiz bir fiildir.)

Passive: Ben iyi yüzülürüm. (Yanlış! Yüzmek fiilinin pasifi olmaz.)

Bunun gibi gitmek, gelmek, uyumak gibi fiiller de geçişsiz fiillerdir.

ACTIVE

PASSIVE

1. The Simple Present

– The boy breaks the windows. (Çocuk camları kırar.) S + V + O

– The windows are broken. (by the boy.)
(Camlar (çocuk tarafından) kırılır.) S + am / ise /are + V3
2. Present Continuous

– The boy is breaking the windows. (Çocuk camları kırıyor.)  S + am / ise /are + Ving + O

– The windows are being broken. (by the boy.)
Camlar (çocuk tarafından) kırılıyor.S + am / ise /are + being + V3
 

3. Simple Past

The boy broke the windows. (Çocuk camları kırdı.)

S + V2 + O

 

The windows were broken. (by the boy.)
(Camlar (çocuk tarafından) kırıldı.)

S + was / were + V3

 

4. Past Continuous

– The boy was breaking the windows. (Çocuk camları kırıyordu.)

S + was / were + Ving + O

 

The windows were being broken. (by the boy.)
(Camlar (çocuk tarafından) kırılıyordu.)

S + was / were + being + V3

 

5. Present Perfect

–  The boy has broken the windows. (Çocuk camları kırdı.)

S + have / has +V3 + O

 

The windows have been broken. (by the boy.)
(Camlar (çocuk tarafından) kırıldı.)

S + have / has + been + V3

 

6. Past Perfect

– The boy had broken the windows. (Çocuk camları kırmıştı.)

S + had + V3 + O

 

The windows had been broken. (by the boy.)
(Camlar (çocuk tarafından) kırılmıştı.)

S + had + been + V3

 

7. Going to future

– The boy is going to break the windows. (Çocuk camları kıracak.)

S + am / is / are + going to + V1 + O

 

The windows are going to be broken.
(Camlar (çocuk tarafından) kırılacak.)

S + am / ise /are going to + be + V3

 

8. Future Tense

– The boy will break the windows. (Çocuk camları kıracak.)

S + will + V1 + O

 

The windows will be broken. (by the boy.)
(Camlar (çocuk tarafından) kırılacak)

S + will + be + V3

 

9. Modals

The boy can break the windows. (Çocuk camları kırabilir.)

(Bütün modal’lar için bu kural geçerlidir. Modal + Be + V3 kullanılır.)

 

The windows can be broken. (by the boy.)
(Camlar (çocuk tarafından) kırılabilir.)

10. Perfect contionals or modals

The boy must have broken the windows. (Çocuk camları kırmış olmalı.)

 

The windows must have been broken. (by the boy.)
(Camlar (çocuk tarafından) kırılmış olmalı.)

► Tablodaki örneklerde de gördüğünüz gibi aktif cümlenin nesnesi, pasif cümlenin nesnesi olmaktadır.

Active – My mother is cleaning our windows.
nesne

Passive – Our windows are being cleaned. Pencerelerimiz temizleniyor.
özne

 

► Edilgen yapıda önemli olan meydana gelen olay olduğu için, eylemi yapan kişi, yani özne önemli değildir ve bu yüzden çoğunlukla eylemin kimin tarafından yapıldığından bahsedilmez.

Active – Somebody stole my money. (Birisi paramı çaldı.)

Passive – My money was stolen. (Param çalındı.)

 

► Fakat hem passive cümle kullanıp hem de yapanın kim ya da ne olduğu belirtilmesi isteniyor, veya yapan belirtilmeksizin cümle tam anlaşılmıyorsa, yapanın kim ya da ne olduğu by kelimesi eklenerek belirtilir.

– Our windows was broken by one of my friends. (Penceremiz arkadaşlarımın biri tarafından kırıldı.)

– Istanbul was conquered by Mehmet the Second. (İstanbul İkinci Mehmet tarafından fethedildi.)

 

► Edilgen yapılarda, öncelikle aktif cümlenin nesnesini bulmak ve pasif cümlenin öznesi olarak kullanmak gerekir. Ancak nesneyi bulurken, yanlış yapmamaya çok dikkat etmek gerekir. Bazı nesneler, kendisinden önce veya sonra gelen niteleyici sıfatlardan veya eklerden ayırılamaz. Aşağıdaki örneği dikkatle inceleyin.

A – Somebody has painted the statue in teh park between the stadium and the museum. (Birisi stadyum ve müze arasında bulunan parktaki heykeli kırmış.)

Bu cümlede dikkat edilirse, nesne sadece the statue değildir. The statue in the park between the stadium and the museum komple nesne olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla passive cümle;

P – The statue in the park between the stadium and the museum has been painted. (Stadyum ve müze arasında bulunan parktaki heykel boyanmış.)

 

► Bir cümlede iki nesne varsa, Indirect object ( fiilden ikinci olarak etkilenen nesne ) yi passive cümlenin öznesi yapmak daha uygundur.

A – My parent gave me a book. (Ebeveynim bana kitap verdi.)

P – I was given a book. (Bana kitap verildi.)

Fakat direct object (fiilden ilk etkilenen nesne) passive cümlenin öznesi yapılırsa, yanlış olmaz. Fakat prepositionlara dikkat etmek gerekir.

P – A book was given to me. (Bana kitap verildi.)

 

► Preposition‘lu fiillerle oluşmuş bir cümleyi passive yaparken preposition doğrudan doğruya fiilin hemen sonunda gelir vaziyette kalmalıdır.

A – They were looking for the pet. (Ev hayvanını arıyorlardı.)

P – The pet was being looked for. (Ev hayvanı aranıyordu.)

A – You should blow up the tyres before every trip. (Her seyahatten önce tekerleklers şişirmelisin.)

P – The tyres should be blown up before every trip. (Her seyahatten önce tekerlekler şişirilmeli.)

► Say, believe, think, know, find gibi fiillerle yapılan edilgen cümlelere dikkat etmek gerekir. Bu tür fiiller kullanıldığında, çoğunlukla cümleler iki şekilde edilgen yapılabilir. Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.

A – People say that that man is a thief. (İnsanlar şu adamın hırsız olduğunu söylüyor.)

P – It’s said that that man is a thief. (O adamın hırsız olduğu söyleniyor.)
P- That man is said to be the thief. (O adamın hırsız olduğu söyleniyor.)

 

A – Everybody knows he was rich. (Zengin olduğunu herkes biliyor.)

P – It is known that he was rich. (Zengin olduğu biliniyor.)
P – He is known to have been rich. (Zengin olduğu biliniyor.)

 

A – They thought we were happy. (Mutlu olduğumuzu sanmışlar.)

P – It was thought that we were happy. (Mutlu olduğumuz zannedilmiş.)
P – We were throught to have been happy. (Mutlu olduğumuz zannedilmiş.)

 

A – People believe he has killed his wife. (Halk onun karısını öldürdüğüne inanıyor.)

P – It is believed that he has killed his wife. (Karısını öldürdüğüne inanılıyor.)
P – He is believed to have killed his wife. (Karısını öldürdüğüne inanılıyor.)

► İçinde any, anybody, anything bulunan olumsuz cümleler passive’e çevrilirken any‘ler no‘ya çevrilir.

– They didn’t bring any flowers. (Hiç çiçek getirmediler.)

– No flowers were brought. (Hiç çiçek getirilmedi.)

– They haven’t arrested anybody. (Hiç kimseyi tutuklamadılar.)

– Nobody has been arrested. (Hiç kimse tutuklanmadı.)

– He didn’t do anything. (O hiçbir şey yapmadı.)

– Nothing was done. (Hiçbir şey yapılmadı.)

 

► Nobody ve no one ile başlayan cümleler iki şekilde passive yapılır.

– Nobody can lift this rock. (Bu kayayı hiç kimse kaldıramaz.)

– The rock can’t be lifted ( by anybody). (Bu kaya hiç kimse tarafından kaldırılamaz.)
– The rock can be lifted by nobody. (Bu kaya hiç kimse tarafından kaldırılamaz.)

İlk cümlede by kullanmak şart değildir ana ikinci cümlede şarttır.

– Nobody has used this computer. (Bu bilgisayarı hiç kimse kullanmadı.)

– This computer hasn’t been used ( by anybody ). (Bu bilgisayar hiç kimse tarafından kullanılmadı.)
– This computer has been used by nobody. (Bu bilgisayar hiç kimse tarafından kullanılmadı.)

 

► Who ile başlayan ve özneyi soran soru cümleleri de iki ayrı şekilde passive yapılabilir.

– Who killed the man? (Adamı kim öldürdü?)

– Who was the man killed by? (Adam kimin tarafından öldürüldü?)
– By whom was the man killed? (Adam kimin tarafından öldürüldü?)

İlk cümle daha çok konuşma dilinde kullanılır ve who yerine whom da gelebilir.
İkinci cümle ise daha resmi bir kullanım şeklidir.

Kaynak site: http://www.dersimizingilizce.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir