A, an, the, some, any

A/AN

A-an isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden “ herhangi bir “ tanesi olduğunu belirtmeye yarar. Örneğin bir keçi sürüsünden hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçelim. Bu seçtiğimiz keçi herhangi bir özelliği olmayan, bütün benzerleri içinden sadece herhangi biridir. Veya bir şey not almak için karşımızdan bir kalem istediğimizde, herhangi bir kalem istiyoruzdur. İngilizce’de isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren ( herhangi bir anlamı veren ) bazı eklere ihtiyaç duyulur ve bu ekler İngilizce gramerinde “ Article ” diye adlandırılır.

► İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne (a), sesli bir harf ile başlıyorsa (an) getirilir.

Examples;

– a pencil (bir kalem)

– a book (bir kitap)

– a teacher (bir öğretmen)

– an apple (bir elma)

– an engineer (bir mühendis)

– an inspector (bir müfettiş)

► “ a ve an “ sadece isimlerin önüne gelir, sıfat veya fiilerin önüne kesinlikle gelmez. Ayrıca a veya an gelen isimler mutlaka tekil olmalıdır, çoğul isimler article almaz.

– a house

– an animal

– a go (yanlış, çünkü go bir fiildir)

► Sesli ve sessiz harf kavramı İngilizce’de kelimelerin yazılışı değil okunuşuyla ilgilidir. Örneğin “university” kelimesinin ilk harfi sesli olduğu halde okunuşu “yunivörsiti” şeklinde olduğu için başına a gelir. Veya “hour” kelimesinin ilk harfi sessiz olduğu halde “aır” şeklinde okunduğundan kelimenin başına an gelmesi gerekir.

– a university

– an hour

► İngilizce’de sayılamayan isimlerin önüne “a” veya “an” gelmez. İngilizce’deki sayılabilen ve sayılamıyan kelimelerin mantığı Türkçe’ye göre terstir. Örneğin Türkçe’de “bir bardak veya bir şişe su anlamında “bir su” diyebildiğimiz halde, İngilizce’de böyle bir kullanım yoktur.

– a water (bir su olmaz)

– a weather (bir hava olmaz)

● THE

A ve an article’larını anlatırken bir kalem örneğinden sözetmiştik. Bu örnek üzerinden şimdi de “the” article’ını anlamaya çalışalım. Masanın üzerinde bir sürü kalem olduğunu düşünün. Masanın hemen yanında oturan arkadaşımızdan bir kalem isteyeğiz. Eğer o anda amacımız sadece birşeyler yazmaksa, karşımızdaki insana Türkçe olarak şöyle deriz;

– Bir kalem verir misin? (Can you give me a pencil?)

Şimdi örneği biraz değiştirelim. Arkadaşınıza birkaç gün önce bir kalem ödünç verdiğinizi düşünün. Kalemi arkadaşınızdan nasıl istersiniz?

– Bir kalem verir misin? (Can you give me a pencil?)
– Kalemi verir misin? (Can you give me the pencil?)

İkinci cümlede “kalemi” ifadesi bize bu kalemin belirli bir kalem olduğu fikrini verir. Karşımızdaki kişi “kalemi” dediğinizde hemen ödünç aldığı kalem olduğunu anlar. İşte bu tür kelimelerin başına “the” gelir.

Kısaca bir pencere aç dediğimizde “a” veya “an” pencereyi aç dediğimizde ise “the” kullanılır.

“The” “a” veya “an” gibi sayısal bir değere sahip değildir bu yüzden tekiller ve çoğullar ile kullanılabilir sadece onların bilinip bilinmediğinden bahseder.

– the book kitap

– the books kitaplar

– a book herhangi bir kitap

– a books kesinlikle olmaz

Şimdi birkaç örneği birarada görelim

– Bana bir kitap ver (Give me a book)
– Bana kitabı ver (Give me the book)

– Bir cam açarmısın? (Can you open a window?)
– Camı açar mısın? (Can you open the window?)

“The”nın kullanıldığı özel durumlar

► Doğada yalnızca bir tane olan isimlerin önünde kullanılır.

the sun (güneş)

the North pole (kuzey kutbu)

the South pole (güney kutbu)

the earth (dünya)

the world (dünya)

the moon (ay)

the sky (gökyüzü)

the air (hava)

the weather (hava)

the wind (rüzgar)

the rain (yağmur)

► Coğrafi isimlerin önünde kullanılır.

the Everest (dağlar)

the Nile (nehirler)

the Mediterrenian (denizler)

the Atlantic Ocean (okyanuslar)

the Bahamas (adalar)

► Özel isimler kesinlikle “the” almazlar. Ancak eğer ülkeler birleşik devletlerden oluşuyorsa “the” alabilir.

the John (yanlış)
the Mary (yanlış)
the Ankara (yanlış)
the England (yanlış)
the United States of America (doğru)

► Bilim dalları “the” almadan kullanılır.

Chemistry (kimya)

Economics (ekomomi)

Linguistics (dil bilimi)

► Yönle ilgili kelimeler “the” almazlar.

north (kuzey)

south (güney)

west (batı)

east (doğu)

► Oyunlar ve spor dalları “the” almazlar.

backgommon (tavla)
chess (satranç)
football (futbol)
basketball (basketbol)

► Müzik enstrümanları “the” ile kullanılır.

the piano
the guitar

SOME

A / An edatlarının çoğul biçimidir. Some hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle soru cümleleri ile olumlu cümlelerde kullanılır. Sayılabilen isimlerde birkaç, sayılamayan isimlerde biraz anlamındadır.

Can I have some books, please?
Birkaç kitap alabilir miyim?
Would you like some tea?
Biraz çay ister misiniz?

SOME İLE KULLANILAN SAYILABİLEN İSİM MUTLAKA ÇOĞUL OLMALIDIR.

I have got some books.
Birkaç kitaba sahibim.


ANY

Olumsuz ve soru cümlelerinde some yerine kullanılır. “Any ” hiç ya da herhangi gibi ifadelerle çevrilebilir.” Any “hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle soru cümleleri ile olumsuz cümlelerde kullanılır. “Herhangi bir, hiç “anlamındadır.

Pozitif soru:
Are there any notebooks?
Herhangi bir defter var mı?

Negatif soru?
Aren’t there any books?
Hiç kitap yok mu?
Kaynak: http://www.dersimizingilizce.com/

 

Şimdi A – AN ve THE kulanımıyla alakalı konu anlatım videomuzu izleyerek öğrendiklerimizi pekiştirelim:

 

Şimdi de oyunlara bir göz atalım mı?

A / AN:

http://www.eslgamesplus.com/a-an-the-spin/

http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/New_Snakes_%20Ladders/Articles.html

SOME / ANY:

http://www.eslgamesplus.com/some-any-moonshot/

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.