Could Konu Anlatımı

Kullanım Alanları / Usage

İçerisinde bulunduğumuz andaki yeteneklerimizden ve yapabildiğimiz şeylerden bahsederken “can”yapısını kullanırız.

Example(s) / Örnek(ler)
» I can speak English. (Ben İngilizce konuşabilirim.)
» She can play table tennis.(O masa tenisi oynabilir.)

Could ise can yapısının geçmiş zamandaki halidir, yani geçmişteki yeteneklerimizden ve yapabildiğimiz şeylerden bahsederken COULD yapısı kullanılır. Could kendisinden sonra gelen fiile “–ebilirdi, -abilirdi” ekini verir.

Bu yapıyı kullanarak nasıl cümle kuracağımızı inceleyelim.

Olumlu Cümleler / Affirmative Sentences

Özne / Subject Yard. Fiil / A. Verbs Fiil / Verb Nesne / Object
I
You
He
She
It
We
You
They
COULD drive a car.

Olumlu cümle kurarken tüm öznelerden (kişilerden) sonra could gelir ve fiil yalın halinde yani hiçbir ek almadan kullanılmalıdır.

Example(s) / Örnek(ler)
» When I was young, I could run fast. (Ben gençken, hızlı koşabilirdim.)
» could run three kilometres in seven minutes. (7 dakika içinde 3 kilometre koşabilirdim.)

Olumsuz Cümleler / Negative Sentences

Özne / Subject Yard. Fiil / A. Verbs Fiil / Verb Nesne / Object
I
You
He
She
It
We
You
They
COULD NOT
(COULDN’T)
read English books.

 >  Geçmişte bir şeyi yapamadığımızı ifade ederken  “could” dan sonra olumsuzluk eki olan “NOT” getirilir, cümle yapısında başka bir değişiklik olmaz.

Example(s) / Örnek(ler)
» I couldn’t drive a car two years ago but now I can. (2 sene önce araba süremezdim ama şimdi sürebilirim.)» Ali couldn’t buy the gold necklace because it was too expensive. (Ali altın kolyeyi satın alamadı çünkü kolye çok pahalıydı.)

Soru Cümleleri / Interrogative Sentences

Yard. Fiil / A. Verbs Özne / Subject
Fiil / Verb Nesne / Object
COULD I
You
He
She
It
We
You
They
climb a tree?

 >  Soru sorarken COULD başa alınır. Could ile sorulan sorulara olumlu ve olumsuz kısa cevaplar şu şekilde verilir:

Example(s) / Örnek(ler)
» Could she count to a hundred when she was three years old? (O, üç yaşındayken yüze kadar sayabilir miydi?)
Yes,she could. / No, she couldn’t. (Evet, o sayabilirdi. / Hayır,o sayamazdı.)» Could your grandfather run fast forty years ago? (Senin büyükbaban 40 yıl önce hızlı koşabilir miydi? )
Yes , he could. / No,he couldn’t. (Evet, o koşabilirdi. / Hayır, o koşamazdı.)

 >  Ayrıca Could, soru cümlelerinde birisinden bir şey isterken, ricada bulunurken kullanılır. Bu kullanım şekli oldukça kibar (resmi) bir kullanımdır.

Example(s) / Örnek(ler)
» Could you tell me where the hospital is, please? (Hastanenin nerde olduğunu bana söyler misiniz lütfen?)
Bu konunun anlatımında http://www.ingilizcedilbilgisi.net/ adresindeki verilerden faydalanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir