Gelecek Zaman / Future Tense

FUTURE TENSE (GELECEK ZAMAN)

Yapacağım” biçiminde ‘çevirebileceğimiz ve Türkçe karşılığı Gelecek Zaman olan bu tense en yaygın olarak iki türlü ifade edilir:

  1. a) will/shall çekimsiz fiilleriyle
  1. b) be going to kalıbıyla

Will / Shall Kullanılışı

Gelecekte yapılacak eylemleri anlatmak için kullanılır. Will ve shall yardımcı fiilleri çekimsiz fiillerdir ve bu sözcüklerden sonra daima temel fiillerin YALIN BİÇİMİ kullanılır.

Cümle Yapısı:

Olumlu Cümle: Özne + Wıll/Shall + Fiil (Yalın)

Günümüz İngilizce’sinde tüm şahıslar için will kullanılması yaygınlaşmıştır.

Bu yapıyla gelecekte yapılacak, fakat önceden kesin olarak kararlaştırılmamış eylemlerin yapılacağı anlatılır.

Azim, karar, ısrar ve isteklilik gibi özellikler de bu iki çekimsiz fiille anlatılır. Yine tüm şahıslar için will kullanılabilir.

Will olumsuz olarak kullanıldığı zaman kabul etmeyişi ve isteksizliği belirten bir ısrarı gösterir.

The little girl just won’t talk to me,

Küçük kız bir türlü benimle konuşmuyor.

Emir cümleleri sonuna getirilen will you veya won’t you bir daveti veya ricayı gösterir.

Take it away, will you?

Lütfen şunu götürüver, olmaz mı?

Come in, won’t you?

İçeri girmez misiniz?

Söz verme ya da korkutma anlamı için birinci tekil ve çoğul şahıslarda wjll, diğer şahıslarda shall kullanılır.

If you want that car, you shall have it.

Eğer bu arabayı istiyorsan, onu alacaksın.

I will finish it before next week.

Gelecek haftaya kalmadan onu bitireceğim.

Shall Birinci tekil ve çoğul (I-We) şahıslarla, fikir almak istediğimiz zaman soru cümlelerinde kullanılır. Bu soruyu soran kişi, karşıdan gelecek öneriyi yapmaya hazırdır.

Shall I open the window?

Pencereyi açayım mı?

Shall we have some tea?

Biraz çay içelim mi?

Shall we sorusunun cevabı hemen her zaman let’s … ile verilir.

Shall we have some tea? Yes let’s (have some).

No, let’s not (have any).

Be Goıng To Kalıbının Kullanılışı

Bu kalıp gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz, önceden kararlaştırdığımız, hatta bunun için bazı hazırlıklar yapmış- olduğumuz eylemleri anlatmak için kullanılır.

My father has bought some paint; he is going to paint the walls.

Babam biraz boya aldı; duvarları boyayacak.

Herhangi bir olayın olacağını kesin olarak belirten işaretler varsa ve bundan sonuç çıkarabiliyorsak, bu durumu anlatmak için be going to kullanılır.

it is going to rain; look at those clouds!

Yağmur yağacak; şu bulutlara bak!

İkinci tekil ve çoğul (you) şahıslarda hayret ifade eden bir soru ya da bildiri için de kullanılır.

Are you going to kiss her?

Yoksa onu öpecek misin?

DİKKAT: BE GOING TO kalıbı bir kimsenin niyeti söz konusu değilse kullanılmaz.

You will get only what I give you.

Yalnızca ben ne verirsem onu alacaksın.

Böyle bir cümlede “will” yerine “be going to” kullanılmaz, çünkü söz konusu kişinin alacağı şey onun kendi niyetiyle ilgili değildir.
Kaynak: http://grammar53.blogspot.com

 

Şimdi ‘will’ yapısını bir video ışığında kavramaya çalışalım:

 

Bu video da “will” ve “be going to” arasındaki farkı daha da iyi anlamanı sağlayacak:

 

Çok güzel oyunlar bulduk, bakmak ister misin?

http://www.turtlediary.com/grade-3-games/ela-games/simple-future-tense.html

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7078

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir