Past Perfect Tense (-miş’li Geçmiş Zaman)

‘PAST PERFECT’ KİPİNİN İŞLEVLERİ

‘Past perfect’ kipi şu andan önceki bir zamandan önce olan bir zamanı ifade eder. Geçmişte bir olayın başka bir olaydan önce gerçekleştiğini açıklamak için kullanılır. Hangi olayın ilk önce belirtildiğinin bir önemi yoktur – zaman kipi hangisinin önce gerçekleştiğini açıklığa kavuşturur.

Bu örneklerde, A olayı ilk önce gerçekleşmiştir ve B olayı daha sonra veya daha yakın zamanda gerçekleşen olaydır:

A Olayı (Önceki Olay) B Olayı (Sonraki Olay)
John had gone out when I arrived in the office.
A Olayı B Olayı
had saved my document before the computer crashed.
B Olayı A Olayı
When they arrived we had already started cooking.
B Olayı A Olayı
He was very tired because he hadn’t slept well.

‘PAST PERFECT’ KİPİNİ OLUŞTURMA

İngilizce’de ‘Past Perfect’ kipi iki kısımdan oluşur: to have fiilinin ‘past tense’ hali (had) + temel fiilin geçmiş zaman ortacı.

Özne had geçmiş zaman ortacı
Olumlu
She had given
Olumsuz
She hadn’t asked.
Soru Cümlesi
Had they arrived?
Olumsuz Soru Cümlesi
Hadn’t you finished?
TO DECIDE, ‘PAST PERFECT’
Olumlu Olumsuz Soru Cümlesi
I had decided I hadn’t decided Had I decided?
You had decided You hadn’t decided Had you decided?
She had decided She hadn’t decided Had she decided?
We had decided We hadn’t decided Had we decided?
They had decided They hadn’t decided Had they decided?

‘PAST PERFECT’ + JUST

‘Just’ sözcüğü ‘past perfect’ ile şu andan önceki bir zamandan kısa bir süre önce gerçekleşen bir olayı belirtmek için kullanılır, örneğin

 • The train had just left when I arrived at the station.
 • She had just left the room when the police arrived.
 • had just put the washing out when it started to rain.
  Kaynak:www.ef.com.tr

“HAD HAD” KULLANIMI

Past Perfect yapılarda iki tane ‘had’ yapısının arka arkaya geldiğini yani ‘had had’ şeklinde kullanımlar olduğunu görebilmekteyiz.
Bu durumlarda bir alternatif olarak ‘d had yapısını kullanabiliyoruz.
Olumsuz kullanımda ‘hadn’t had’ yapısının başka bir alternatifi yoktur. 

 • had had five different jobs by the time I was 30 years old.
  I‘d had five different jobs by the time I was 30 years old.
 • When I saw him, I could tell that he had had too much to drink.
  When I saw him, I could tell that he‘d had too much to drink.
 • I told my boss that I hadn’t had enough time to finish the project.
 • We had never had an argument until last week.

-MİŞLİ GEÇMİŞ ZAMAN BELİRTEÇLERİ

Aşağıda bazı yapıların -mişli geçmiş zaman kullanımlarını görebilmekteyiz:

 • By the time (zamana kadar, -meden önce, -inceye kadar)
  I‘d finished all the work by the time you called.
 • When (-dığında, -diğinde)
  When we arrived at the airport, our flight had already left.
 • Before (önce)
  Before we sold our car, we had owned it for 12 years.
 • Until (-e kadar)
  He‘d never met a native English speaker until he visited London.
 • Said (…söyledi)
  She said that she‘d lost her wallet.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir