Quantifiers | Miktar Belirteçleri

SOME

1. Sayılamaz veya sayılabilir çoğul isimlerle birlikte genellikle olumlu cümlelerde kullanılır. Sayılamaz isimlerle kullanıldığında ” biraz “, sayılabilir çoğul isimlerle kullanıldığında ” birkaç ” anlamına gelir.

* My sister has got some money. / Kız kardeşimin biraz parası var.
* There are some apples in the basket. / Sepette birkaç elma var.
* There is some milk in the fridge. / Buzdolabında biraz süt var.
* I have got some colored pencils. / Benim birkaç renkli kalemim var.

2.  Aynı şekilde karşımızdaki kişiye ikramda bulunurken, ondan bir şey rica ederken soru cümlelerinde ” some ” , ” biraz ” veya “ birkaç ” anlamında kullanılabilir.

Would you like to drink some tea? / Biraz çay içmek ister misin?
Can I have some butter? / Biraz tereyağı alabilir miyim?
Can you give some apples ? / Bana birkaç elma verebilir misin?

ANY

 1. Soru cümlelerinde bir şeyin varlığını ya da yokluğunu sormak için ” hiç ” anlamında kullanılır. Sayılamaz veva sayılabilir çoğul isimlerle beraber kullanılması gerekir.

* Is there any bread at home? / Evde hiç ekmek var mı?
  * Have you got any sisters? / Hiç kız kardeşin var mı?
* Are there any students in the class? / Sınıfta hiç öğrenci var mı?

 2. Olumsuz cümlelerde yine ” hiç ” anlamında bir şeyin olmadığını bulunmadığını söylerken de ” any ” kullanılır. Sayılabilir tekil – çoğul isimler ve sayılamaz isimlerle kullanılır.

* There isn’t any tea in the cup. / Fincanda hiç çay yok.
* She hasn’t got any bad friends. / Onun hiç kötü arkadaşı yok.
* There aren’t any factories in this town. / Bu kasabada hiç fabrika yok.

MUCH

1. Sayılamaz isimlerle beraber soru ve olumsuz cümlelerde ” çok, fazla ” anlamlarında kullanılır. Sayılamaz isimlerle kullanıldığı için çok anlamına gelse de ” tekil ” bir isim gibi işlem görürür.

* Has your father got much money? / Babanın çok parası var mı?
* There isn’t much water in the bottle. / Şişede çok su yok.

2. ” Much ”  ” how ”  soru edatını başa getirerek ” How much ” şeklinde de soru cümlelerinde kullanılır. Sayılamaz isimlerle beraber miktar sormak için kullanılır.

* How much snow is there outside? / Dışarıda ne kadar kar var?
* How much milk is there in the glass? / Bardakta  ne kadar süt var?

   *** Bu tür sorulara cevap verirken kalan miktara göre ” some, a little, a lot of ” gibi miktar belirteçleri
kullanılabilir.

* How much money have you got? / Ne kadar paran var?
I have got some money. / Biraz param var.

2.1. Bir şeyin fiyatını da ” How much ” ifadesini kullanarak sorarız.

* How much is this car? / Bu araba ne kadar?
* How much are these chairs? / Bu sandalyeler ne kadar?

 MANY

1. Sayılabilir isimlerle beraber soru ve olumsuz cümlelerde “ çok, fazla ” anlamında kullanılır. Ancak Amerikan İngilizce’ sinde olumlu cümlelerde de karşınıza çıkabilir.

* Are there many people in the cinema? / Sinemada çok insan var mı?
* You haven’t got many story books. / Sen fazla hikaye kitabına sahip değilsin.

2.Many ” , aynı ” much ”  gibi ” how ” soru edatıyla beraber ” How many ” şeklinde soru cümlelerinde de kullanılabilir. Sayılabilir isimlerle beraber miktar sormak için kullanılır.

* How many days are there in a week? / Bir haftada kaç gün var?
* How many boys are there in this class? / Bu sınıfta kaç erkek var?
* How many apples are there in the basket? / Sepette ne kadar elma var?

*** Bu tür sorulara kesin olarak sayıyı biliyorsak iki tane, beş tane gibi cevap verebiliriz ancak net olarak sayıyı bilmiyorsak   ” some, a few, a lot of ” gibi miktar belirteçlerini kullanabiliriz.

Have many friedns have you got in the school? / Okulda ne kadar arkadaşın var?
I have got thirty friends in the school. / Okulda otuz arkadaşım var.
I have got a lot of friends in the school./ Okulda birçok arkadaşım var.

A lot of / Lots of
Hem sayılabilir hem de sayılamaz isimlerle beraber olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde ” çok, bir çok, çok fazla ” anlamında kullanılır. ” A lot of ” ile ” Lots of ” arasında yazılışları dışında bir fark yoktur.

  * There is a lot of olive oil. / Çok miktarda zeytin yağı var.
   * There aren’t lots of lazy students in this course. / Bu kursta çok fazla tembel öğrenci yok.
* Have you got a lot of adventure books? / Senin çok fazla macera kitabın var mı?

A LITTLE

1. Sayılamayan isimlerle beraber ” biraz ” anlamında kullanılır. Olumlu anlamda kullanılır ve bulunduğu cümlelerde iyimser bir anlam vardır. Az ama yeterli anlamını taşır.

* I have got a little money. / Biraz param var. ( Az ama bana yeterli miktarda )
* She has got a little milk. She can make a cake. /  O biraz süte sahip. Kek yapabilir. ( Az ama kek yapmasına yeter miktarda)

1.1. Bazı niteleme ifadeleri getirerek  azlığın derecesi pekiştirilebilir. Bu ifadelerin hepsi olumsuz anlam belirtir.

so little = oldukça az
very little = çokz az
only a little = sadece biraz
too little = oldukça az

I have got too little money. / Oldukça az param var. ( yeterli değil )

1.2. ” A little ” ifadesi ” a ” takısı düşürülerek ” little ” şeklinde de kullanılabilir. Kullanımsal olarak olumsuz anlam taşır ve  miktarın yeterli olmadığını, yetmeyeceğini belirtir.

  * She has got little money. She can’t afford to buy this car. / Onun çok az parası var. ( Onun yeterli parası yok. ) Bu arabayı almaya gücü yetmez.

  * There is little oil. I can’t make an omelette. / Çok az yağ var. Omlet yapamam.

 Not: Şuna dikkat etmek gerekir ki ” little ” analamca olumsuz olduğu için cümlelenin ” not ” kullanarak olumsuz yapılmasına gerek yoktur.

 A FEW

 1. Sayılabilen  çoğul isimlerle beraber ” birkaç ” anlamında kullanılır. Cümlede kullanıldığında olumlu yani iyimser anlam taşır.  ” A little ” gibi az ama yeterli anlamı taşır.

* There are a few students in the school. / Okulda birkaç öğrenci var.
* There are a few egss in the fridge. I can make a cake. / Dolapta birkaç yumurta var. Kek yapabilirim.

1.1. Bazı niteleme ifadeleri getirerek  azlığın derecesi pekiştirilebilir. Bu ifadelerin hepsi olumsuz anlam belirtir.

quite a few = oldukça (çokluk ifade eder)
    rather a few = oldukça (çokluk ifade eder)
so few = oldukça az sayıda
very few = çok az sayıda
only a few = sadece bir kaç tane, çok değil
too few = oldukça az

1.2.A few ”  ifadesi ” a ” takısı düşürülerek ” few ” şeklinde de kullanılabilir. Kullanımsal olarak olumsuz anlam taşır ve  miktarın yeterince olmadığını, yetmeyeceğini belirtir.

* There are few chairs to sit. / Oturmak için az sayıda sandalye var.  ( Herkese yetmeyeceği anlamındadır.)
* There are few egss in the fridge. I can’t make a cake./ Dolapta az yumurta var. Kek yapamam. ( Yetmez anlamında)

 NO

No ” , belirteçi ” yok ” anlamındadır ve cümle içerinde ” not any ” yerine kullanılır. Cümlede yapı değişmesi dışında anlamsal bir değişiklik bulunmaz. Sayılabilir çoğul isimler ve sayılamayan isimlerle kullanılır.

* There isn’t any toothpaste. / Hiç diş macunu yok.
* There is no toothpaste. / Hiç diş macunu yok.

  * They haven’t got any cars. / Onların hiç arabası yok.
* They have got no cars. /  Onların hiç arabası yok.

 Not: Dikkat edilmesi gereken nokta ” no ” ifadesinin kullanıldığı cümleler yapıca olumlu gibi görünsede
No = yok ” anlamı taşıdığı için cümle de olumsuz anlamda olur.

Bu sayfadaki konu anlatımı “http://ingilizce-ogreniriz.blogspot.com.tr/” adresinden alınmıştır.

 

Şimdi bir videoyla öğrendiklerimizi pekiştirelim:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir