Saat Söyleme / Telling The Time

İngilizce saat nasıl sorulur
Saati sormak için “What time is it ? / What is the time? – Saat kaç” kalıpları kullanılır.
Bunların dışında aşağıdaki cümlelerden herhangi biride size saatin kaç olduğunu sormak için kullanılan yöntemlerden biridir.

Bu kalıplar okul ingilizcesinde kullanılmaz. 

  • Do you have the time?
  • Have you got the right time?
  • What time do you make it? (İngiliz ağzı)
  •  Do you have the time? (British English)
  • What time do you have? (Amerikan ağzı)

İngilizce saatleri nasıl söyleriz
Saatleri söylemek biraz karmaşık görünebilir buna karşın bir kaç kuralı öğrendiğiniz taktirde konuyu kolayca kavrayabilirsiniz. Bu yüzden açıklamamızı adım adım anlatacağız.
Öncelikle size saat sorulduğunda cevap daima “ It is….” şeklindedir. Bunun sebebi Time-zaman kelimesinin uncountable –sayılamayan bir isim olmasıdır.

1-Tam saatler daima ”o’clock” şeklinde söylenir: 

Tam saatleri söylemek için yapmamız gereken tek şey ”It is....o`clock” yapısını kullanmaktır.

Örnek:
2:00 = It is two o`clock- Saat iki
4:00 = It is four o`clock- Saat dört
8:00 = It is eight o`clock-Saat sekiz

Aşağıda tüm tam saatlerin nasıl söylendiği görsel olarak verilmiştir.

İngilizce tam saatlerin okunuşları
İngilizce tam saatlerin okunuşları

2- Buçukları söylemek için “half past” formunu kullanırız: 

  •  9:30 = It is half past nine– Dokuz buçuk – It is “nine past half “değil (saati her zaman sona getiririz)
  • 11:30 = It is half past eleven – Onbir buçuk
  • 6:30 = It is half past six – Altı buçuk

Dikkat! Türkçenin aksine İngilizcede tam saat daima “buçuk,çeyrek, dakika “ dan sonra gelir gelir.

ingilizcede yarım saatlerin okunuşu
İngilizcede yarım saatlerin okunuşu

3- Geçiyor demek için ”past” kulanırız.
Türkçenin aksine İngilizcede geçiyor kelimesi sadece Buçuk’ a kadar kullanılır. Diğer bir deyişle  asla ”It is thirty five past  four ”= 4:35 demeyiz!

Saatlerde Geçiyor ve Var demek için kullanabileceğiniz kalıpların grafiksel yapısı.
”… ”yerlere sadece saati koymanız yeterli

2:10 = It is ten past two – İkiyi on geçiyor “It is two past ten” değil! (saatin her zaman sona geldiğini unutmayın)
4:20 = It is twenty past four –Dörde yirmi geçiyor

Amerikan İngilizcesinde Past yerine After kullanılır.

3:20=It is twenty past three / It is twenty after three – Üçe yirmi geçiyor

7:10= It is ten past seven / It is ten after seven – Yediye on geçiyor

Çeyrek geçiyor demek için ”quarter past’‘ formunu kullanırız.

8:15=It is quarter past eight- Sekizi çeyrek geçiyor
1:15-It is quarter past one-Biri çeyrek geçiyor

ingilizcede çeyrek saatlerin okunuşu
İngilizcede çeyrek saatlerin okunuşu

6:28 = It is twenty eight minutes past six –Altıya yirmisekiz geçiyor (Burada It is twenty eight minutes past six derken “twenty eight” in arkasına “minutes” ekledik. Dakikaları söylerken 5 ve beşin katları olan 10,15,20,25 haricindeki diğer rakamların arkasına “minutes” ekleriz.

4:16= It is sixteen minutes past four-Dörte onaltı geçiyor (16, 5 in  katı olmadığı için dakika olan  sixteen `in arkasına minutes ekledik.

7:13- It is thirteen minutes past seven- Yediyi onüç geçiyor

4-Var demek için ”to” kullanırız.
Hatırlayacağınız üzere geçiyor kelimesi sadece Buçuk’ a kadar kullanılır demiştik. Bu yüzden buçuktan sonraki zaman dilimini belirtmek için to kullanacağız

7:40=It is tweny to eight- Sekize yirmi var
10:50= It is ten to eleven- On bire on var
1:35= It is twenty five to two- ikiye yirmibeş var

Çeyrek var demek için  ‘‘quarter to” formunu kullanırız

10:45= It is quarter to eleven- On bire çeyrek var
1:45=It is quarter to two- İkiye çeyrek var

ingilizcede çeyrek saatlerin okunuşu
İngilizcede çeyrek saatlerin okunuşu

9:43= It is seventeen minutes to ten -Ona onyedi var.  (Burada ”İt is seventeen minutes to ten” derken “seventeen” in arkasına “minutes” ekledik. Hatırlayacağınız üzere  dakikaları söylerken 5 ve beşin katları olan (10,15,20,25) haricindeki diğer rakamların arkasına “minutes” ekleriz.

3:47= It is twelve minutes to four- Dörde yirmi var

7:33= It is twenty seven minutes to eight- Sekize yirmiyedi var

Amerikan İngilizcesinde to yerine before kullanılır.

8:40=It is twenty to eight /It is twenty before eight – Dokuza yirmi var
10:45- It is quarter to eleven / It is quarter before eleven – Onbire çeyrek var

Geceyarısı saati belirtemek için kısaca It is midnight deriz :

24:00= It is midnight -Geceyarısı  saat 24:00

Buna karşın öğleyin 12:00 demek içinse it is 12 o`clock deriz.

12:00= It is twelve o`clock – Saat oniki

Not: Günlük hayatda saatleri söylemek için “It is past / to ….” Yapılarının yerine Türkçede olduğu gibi kısaca “Saat ve dakika” söylenebilir. Bu yapıyı sadece 12 saat dilimini kullanarak söyleriz. Diğer bir deyişle 22: 40 derken Twenty two Forty demeyiz!- Ten forty deriz.Örnek:
What time is it ?
10:15= Ten fifteen – On onbeş , 1:20- One twenty- Bir yirmi, 7:45- Seven forty five- Yedi kırkbeşDikkat: Yazışmalarda yada telefon görüşmelerinde kısa zaman formatını kullanırken herhangi bir karışıklığa yol açmaması için a.m. ve p.m. yapısından yararlanırız.
The train leaves at 06:10 a.m. = Tren sabah saat Altı on da gidiyor
I have an appointment tomorrow at 10:15 p.m. – Yarın akşam 10:15 (22:15) de bir randevum var.AM: Sabah saatleri için PM: Akşam saatleri için kullanılır.
Kaynak:http://www.abcingilizce.net/

 

Şimdi bir de İngilizce anlatım videosunu izleyelim:

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.