There Is… / There are…

There is ve there are, Türkçe’deki var ifadesinin karşılığıdır. Eğer varlığını bildirdiğimiz şey tekil ise there is, çoğul ise there are kalıbını kullanırız. Bu yapıyı, ayrıca bir şeyin yerini bildirmek için kullanırız.

– There is a big tree in the garden. (Bahçede büyük bir ağaç vardır.)

– There is a good programme on TV tonight. (Bu gece televizyonda güzel bir program var.)

– Excuse me, is there a good hotel near here? (Afedersiniz, buralarda güzel bir otel var mı?)

– There isn’t any money in the bag. (Çantada hiç para yok.)

– There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo vardır.)

– There are some students in the classroom. (Sınıfta birkaç tane öğenci var.)

– There is a cat under the bed. (Yatağın altında bir kedi var.)

– There is a chair near the door. (Kapının yanında bir sandalye vardır.)

– There are two chairs in the room. (Odada iki sandalye vardır.)

– There are three cats in the garden. (Bahçede üç kedi vardır.)

► Bu yapıyı olumsuz yapmak için yardımcı fiilden sonra not getirilir. There isn’t ve There aren’t Türkçe’deki yok ifadesinin karşılığıdır.

– There isn’t a white book on the table. (Masanın üzerinde beyaz bir kitap yoktur.)

– There isn’t a poster on the wall. (Duvarda bir poster yoktur.)

– There is not an apple in the basket. (Sepette bir elma yoktur.)

– There aren’t any students in the classroom .(Sınıfta hiç öğrenci yoktur.)

– There aren’t any books on the shelf. (Rafta hiç kitap yoktur.)

► Bu yapıyı soru şekline çevirmek için yardımcı fiiler (is veya are) cümlenin başına getirilir.

– Is there a box on the chair? (Sandalyenin üzerinde bir kutu var mıdır?)

– Is there an apple in the box? (Kutunun içinde bir elma var mıdır?)

– Is there a cat under the table? (Masanın altında bir kedi var mıdır?)

– Is there a bird on the tree? (Ağacın üzerinde bir kuş var mıdır?)

– Is there a chair near the door? (Kapının yanında bir sandalye var mıdır?)

– Are there two books on the table? (Masanın üzerinde iki kitap var mıdır?)

– Are there four boxes on the chair? (Sandalyenin üzerinde dört kutu var mıdır?)

► Olumsuz soru sormak istenirse “is there” ile “A” arasına “not” eki getirilir. Örneğin,

– Is there not a book on the table? (Masanın üzerinde bir kitap yok mudur?)

– Isn’t there a dog in the garden? (Bahçede bir köpek yok mudur?)

– Aren’t there two balls in the box? (Kutunun içinde iki top yok mudur?

Bu konunun anlatımında “http://www.dersimizingilizce.com” adresinde yayınlanmış konu anlatımından faydalanılmıştır.

 

Şimdi videolarla öğrendiklerimizi destekleyelim:

Şimdi ise öğrendiklerimizi biraz test edelim:
http://www.grammar.cl/Games/There_is_There_are.htm

 http://www.engames.eu/common_mistakes/There%20is_hotspot%20(Web)/index.html

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir