USED TO | GEÇMİŞ ALIŞKANLIKLAR

USED TO (HABITS IN THE PAST) | GEÇMİŞ ALIŞKANLIKLAR

 

“Used to + V1” kalıbı, geçmişte yapılan fakat artık yapılmayan alışkanlıkları, tekrarlanan eylemleri, durumları ya da şu anda yapmış olmaya alıştığımız eylemleri ifade eder. Olay geçmişte meydana geldiği için “use” kelimesinin past (geçmiş) hali olan “used” kullanılır.

I used to drink milk every night when I was a child. (Ben çocukken her gece süt içerdim.)

► Bütün şahıslar için hiçbir değişkiliğe uğramadan used to kullanılır. Soru yaparken Simple Past Tensekurallarında olduğu gibi did yardımcı fiili başa getirilir ve use fiilinin sonundaki -d takısı kaldırılır.

Did you use to drink milk when you were a child? (Sen çocukken süt içer miydin?)

► Olumsuz yaparken  yaygın olan kullanım şekli Simple Past kurallarında olduğu gibidir. Didn’t kullanılır ve use fiilinin sonundaki -d takısı kaldırılır.

I didn’t use to drink milk when I was a child. (Ben çocukken süt içmezdim.)

 

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

I used to run everyday when I was at university. (Üniversitedeyken hergün koşardım.)

(Bu cümleyi söyleyen kişi bir anlamda, şu anda koşmadığını da ifade etmektedir.)

The girl used to wash her dress by hand but now she washes them in her full automatic washing-machine.
  (Kız elbiselerini eliyle yıkardı ama şimdi tam otomatik çamaşır makinesiyle yıkıyor.)

(Bu cümleden de anlaşılacağı gibi, geçmişte kalmış olayların, aksi bir durum olmadığı müddetçe tekrarlanması söz konusu değildir.)

I did not use to run. (Eskiden koşmazdım.)

Did you use to run when you were in the army? (Askerdeyken koşar mıydın?)

Did you use to play football when you were at high school? (Lisedeyken futbol oynar mıydın?)

My father didn’t use to watch T.V, but now he is always before the screen. (Babam T.V izlemezdi ama şimdi daima ekranın önündedir.)

 

► Geçmişte belirli zaman dilimleri arasında bir alışkanlık olarak sürekli yapılmış olayların anlatılmasında used tove would hiçbir ayırım gözetmeksiniz kullanılabilir. Ancak “used to” kullanıldığı zaman, kişinin artık bahsettiği eylemi yapmadığı anlamı çıkar. Would kullanıldığında ise artık yapılmıyor anlamı çıkmaz. Yani sadece geçmişteki bir alışkanlık ifade edilmiş olur.

I used to play computer games every day when I was a child. (Çocukken her gün bilgisayar oyunları oynardım.)

Bu cümlede “used to” kalıbı kullanıldığı için, cümleyi söyleyen kişinin artık oyun oynamadığı anlaşılır.

I would play computer games when I was a child. (Çocukken her gün bilgisayar oyunları oynardım.)

Bu cümlede ise “would” kalıbı kullanıldığı için, artık oynamıyorum anlamı ifade etmez.

When I was at faculty I used to / would get up very early and prepare breakfast. (Fakültedeyken çok erken kalkar ve kahvaltımı hazırlardım.)

Bu cümlede ise her iki yapı da kullanılabilir.


BE / BECOME / GET USED TO

► be / become / get used to herhangi bir şeye veya olaya alışık olma durumlarını izah etmede kullanılmaktadır. Bu kullanım, used to kalıbında olduğu gibi eskiden yapılan alışkanlıkları ifade etmez. Şimdiki zamanda bir kişinin herhangi bir eyleme veya duruma alışmış olduğunu ifade eder. Used to kalıbının başına am/is/are veya diğer yardımcı fiiller gelir ve fiil -ing takısı alır.

 

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

I am used to getting up early. (Sabahları erken kalkmaya alıştım.)

You’ll soon get used to driving your new car. (Kısa zaman sonra yeni arabanızı kullanmaya alışacaksınız.)

My family has become used to living in a cosmopolitan city like Istanbul for many years.
(Ailem İstanbul gibi bir kozmopolit şehirde yıllardır yaşamaya alışkındır.)

The new rules were quite different for them but they got used to them in a short time.
(Yeni kurallar onlar için oldukça farklıydı fakat kısa zamanda alıştılar.)

The students will soon get used to the school and to their new friends.
(Talebeler çok geçmeden okula ve yeni arkadaşlarına alışacaklar.)

They were used to the heavy traffic when they were in London. (Londra’da iken ağır trafiğe alışkınlardı.)
Kaynak: www.dersimizingilizce.com/

Şimdi de konuyla alakalı bir video izleyelim:

 

Aşağıdaki cevap anahtarlı testle öğrendiklerinizi test edebilirsiniz:

(USED TO) 7 SORULUK TEST

(USED TO) 10 SORULUK TEST

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir