ENGLISH

KONU ANLATIMI | LECTURING

CÜMLE KURMA / MAKING SENTENCE

SAHİPLİK ZAMİRLERİ / POSSESSIVE PRONOUNS

SAHİP OLMAK / HAVE GOT

ZAMANLAR / TENSES

A – AN – THE KULLANIMI

A – AN – THE – SOME – ANY

THERE IS… / THERE ARE…  (VAR)

KİPLER / MODALS

E-BİLMEK / CAN

COULD

MUST – MUSTN’T

MUST & HAVE TO

SHOULD / SHOULDN’T

İŞARET ZAMİRLERİ / DEMONSTRATIVE PRONOUNS

(Kibarca) İSTEMEK / WOULD LIKE . . .

EDATLAR (İlgeçler) / PREPOSITIONS

SIFATLAR ve ZARFLAR / ADJECTIVES and ADVERBS

KARŞILAŞTIRMA SIFATLARI / COMPARATIVES & SUPERLATIVES

KARŞILATIRMA SIFATLARI LİSTESİ / COMPARATIVE ADJECTIVES LIST

ÇOK  (MUCH – MANY)

VERY / TOO / SO KULLANIMI

TOO / ENOUGH KULLANIMI

NESNE ZAMİRLERİ / OBJECT PRONOUNS

SIFAT CÜMLECİĞİ / RELATIVE CLAUSES

İSİM FİİLLER / GERUNDS

MASTARLAR, İSİM FİİLLER / GERUNDS and INFINITIVES

BELGİSİZ ZAMİRLER | INDEFINITE PRONOUNS

GEÇMİŞ ALIŞKANLIKLAR | USED TO

FOR ve SINCE KULLANIMI

ALREADY / YET / JUST KULLANIMI

 MİKTAR BELİRTEÇLERİ / QUANTIFIERS

NE KADAR? / HOW MUCH – HOW MANY

BOTH / EITHER / NEITHER YAPILARI

PASSIVE VOICE / EDİLGEN YAPI (Tüm zamanlar)

GENİŞ ZAMAN EDİLGEN YAPI / PRESENT SIMPLE PASSIVE

DEYİMSEL FİİLLER / PHRASAL VERBS

DO YOU MIND / WOULD YOU MIND ?

PREFER / WOULD PREFER / WOULD RATHER

DOLAYLI ANLATIM / REPORTED SPEECH

ÖNEK – SONEK / PREFIX – SUFFIX

BAĞLAÇLAR / CONJUNCTIONS

SHOULD / OUGHT TO / HAD BETTER KULLANIMI

 

GÜNLÜK İNGİLİZCE | EVERYDAY ENGLISH

SAAT SÖYLEME / TELLING THE TIME

YER-YÖN TARİFİ / GIVING DIRECTIONS

AYLAR, GÜNLER, MEVSİMLER / MONTHS, DAYS, SEASONS

KELİME ÇALIŞMA TABLOSU (Yeni Başlayanlar İçin)

SINIF EŞYALARI / CLASSROOM OBJECTS

3. ve 4. Sınıflar (Karışık) MEB Denemesi!

 

OYUN SİTELERİ | GAME SITES

GAMES TO LEARN ENGLISH

ESL GAMES PLUS

ENGLISH ACTIVITIES

 

10 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir